Zonne-energie toegankelijk voor iedereen

25 Oktober 2020

Zonne-energie toegankelijk voor iedereen

Eeklo sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Volterra. De stad stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking van de burgercoöperaties. Een vereniging van burgers die samen investeren, samen beslissen en samen de winst delen. Tijd dus om zonnepanelen te leggen. Alle inwoners van Eeklo kunnen mee investeren én ook mede-eigenaar worden van dit zonnig project. Zo geeft de stad inwoners die geen eigen dak hebben toch de kans om te investeren in zonnepanelen en te genieten van goedkope lokale groene stroom. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.

De stad Eeklo ondertekende eind 2016 het Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen mikt ons lokaal klimaatactieplan niet op 40% maar op 63% minder CO2 -uitstoot. In tegenstelling tot Vlaanderen gaan we deze ambitie ook halen. hiervoor moeten we wel 60% van alle daken vol kunnen leggen met zonnepanelen. Inzake coöperatieve windenergie was Eeklo al de absolute pionier in Vlaanderen, nu volgt ook zonne-energie.

Er komen zonnepanelen op het dak van het Stadskantoor aan de Industrielaan, de Kunstacademie en het cultuurcentrum de Herbakker, het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, het stedelijk Sportpark en kinderdagverblijf Kinderpoort. Omdat het CC haar afnamepiek vooral 's avonds kent zal daar ook een batterijsysteem worden geïnstalleerd. Op 5 andere locaties zal terzelfdertijd ook de verwarmings- en ventilatie installaties worden geoptimaliseerd. De financiering, realisatie en opvolging van dit alles ligt in in handen van Ecopower en Volterra.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en Volterra die dit willen. Zo wordt het energieverbruik van Eeklo groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en de stad bespaart ongeveer 70.000 euro per jaar. Een win-win dus. Samen met andere inkomsten uit de energietransitie zal dit bedrag worden gebundeld in een klimaatfonds. Waarmee andere minder betaalbare acties van het klimaatactieplan zullen worden betaald. De overeenkomst loopt 20 jaar dus dit betekent enkel voor dit project alleen een klimaatfonds van 1,4M euro dat ervoor moet zorgen dat een duurzame toekomst voor iedereen mogelijk wordt.

Naast de klimaatwinst en een besparing op de energiefactuur, levert deze samenwerking ook meerwaardeprojecten op voor de stad en de Eeklonaars. Zo werken Volterra en Ecopower aan een aanbod waarbij, net zoals hier bij de stadsdaken, ook daken van burgers en bedrijven zonder investeringskost kan worden uitgerust met zonnepanelen. Andere mogelijke projecten is bijvoorbeeld het installeren van wijkbatterijen of een project rond circulaire zonnepanelen. Waarbij goed functionerende, maar afgeschreven zonnepanelen ter beschikking kunnen komen van mensen in armoede.

In het voorjaar van 2021 organiseren Eeklo, Volterra en Ecopower een informatiemoment. Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op stadsgebouwen, leggen we uit hoe de inwoners kunnen mee participeren en maken we meer details bekend over de meerwaardeprojecten. Voor meer info is er mogelijkheid tot inschrijving voor de nieuwsbrief van deze energiecoöperaties.