Gemeenteraadslid Jonas Deilgat pleit voor oprichting gemeentelijke crisiscel energie

20 September 2022

Gemeenteraadslid Jonas Deilgat pleit voor oprichting gemeentelijke crisiscel energie

Steeds meer verenigingen in de cultuur- en jeugdsector geven aan deze winter tijdelijk de deuren te moeten sluiten omwille van de hoge energieprijzen.

Er lijkt wel geen einde te komen aan de hoge prijzen voor elektriciteit en gas én dat voelen we in onze portefeuille.
In die mate zelfs dat veel mensen zich afvragen of ze zich deze winter nog gaan kunnen verwarmen zonder torenhoge schulden op te bouwen.
Ook uit het middenveld ontvangen we alarmerende signalen: steeds meer verenigingen in de cultuur- en jeugdsector geven aan deze winter tijdelijk de deuren te moeten sluiten omwille van de hoge energieprijzen. Een nieuwe periode van sluiting na corona, daar zit niemand op te wachten.

Concreet vraagt Groen Eeklo de oprichting van een crisiscel onder leiding van burgemeester Luc Van De Velde. De crisiscel krijgt de opdracht om samen met relevante actoren de noden van onze stad in kaart te brengen en om maatregelen te nemen om de impact van de energiecrisis te temperen. Deze crisis overstijgt namelijk het niveau van de gemeenteraad, het college en de stad. Er moet maatschappijbreed nagedacht worden over hoe we ons hierdoor kunnen loodsen en daarvoor is deze crisiscel een must. Doen we dit niet, dan riskeren we dat mensen en organisaties deze winter in de kou blijven staan.

Op de gemeenteraad van 19 september 2022 wuifde burgemeester Luc Vandevelde het voorstel van Groen weg. De stad richt een interne taskforce op om te besparen. Daarnaast stelt de burgemeester dat hij op de omgevingsraad overleg zal plegen, maar kon niet details treden over de werking van dat orgaan. “Daarmee mist de burgemeester de kern van het voorstel: hij gaat niet samenzitten met ondernemers, de jeugdsector, cultuursector of het brede middenveld” stelt Jonas, “meer zelfs, hij stelt dat zij maar zelf energiebesparende maatregelen moeten invoeren om op hun eentje te overwinteren. Daarmee slaat de burgemeester de bal compleet mis: de stad kan hier vanuit haar netwerkfunctie unieke oplossingen en samenwerkingen zoeken, zodat gedwongen sluitingen zo veel als mogelijk vermeden kunnen worden. Het is jammer dat de burgemeester dit niet inziet.”