Europese subsidies voor De Plek Stoppen in 2023: Groen Eeklo Roept op tot actie

16 Oktober 2023

Europese subsidies voor De Plek Stoppen in 2023: Groen Eeklo Roept op tot actie

Voor de toekomst van heel wat jonge inwoners is het essentieel dat er continuïteit is.

De toekomst van Project De Plek in Eeklo is onzeker. De Europese middelen stoppen na 2023 en er werden nog geen nieuwe middelen gevonden. Groen hekelt het gebrek aan ambitie van het stadsbestuur in dit dossier. "Het stadsbestuur pakte de afgelopen jaren graag uit met de resultaten van het project, maar wanneer er middelen nodig zijn om het project te verlengen blijft het oorverdovend stil. Gezien de grote meerwaarde die De Plek biedt hadden we een veel actievere houding van de stad verwacht in de zoektocht naar middelen. Die inzet zien we niet van alle partijen in deze meerderheid. Zo vragen we ons af of SMS en N-VA wel in dit project geloven? Wij vragen alvast zekerheid van de stad over de toekomst van het project", aldus Jonas Deilgat, fractieleider bij Groen.

Wat is Project De Plek?

De Plek is een lokaal partnerschap tussen Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins en in samenwerking met verschillende sociale partners dat wordt gesubsidieerd met Europese middelen. Het project heeft als doelstelling om de jeugdwerkloosheid in de regio te doen dalen. Ze zetten in op ontmoeting en verbinding, experiment en op trajecten binnen heel wat levensdomeinen zoals arbeid, verslavingszorg en psychisch welzijn.

Het succes van het Project uit zich in een bereik van maar liefst 360 jongeren, waarvan twee op de drie afkomstig uit Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. De Plek is echt een onmisbare schakel in de begeleiding van jongeren in kwetsbare situaties in onze streek.

Gebrek aan ambitie bij verschillende overheden

Nu de Europese subsidiëring wordt stopgezet moet De Plek op zoek naar nieuwe middelen. Dat blijkt niet zo evident, net omdat het project een brede waaier van ondersteuning aanbiedt. Hierdoor kan het project niet intekenen op de vernieuwde Europese middelen en vangen ze bot bij de verschillende Vlaamse ministers. Daarnaast is het voor kleinere gemeenten als Sint-Laureins en Kaprijke moeilijk om een groot bedrag neer te leggen. Momenteel heeft het partnerschap rond De Plek nog een aantal subsidieaanvragen lopen, waaronder een vraag naar structurele financiering door de stad Eeklo. Als deze negatief beantwoord worden, wordt gevreesd voor de toekomst van het project.

"We vernemen dat de stad beslist heeft om de huurovereenkomst van project De Plek nu reeds stop te zetten, terwijl er nog subsidieaanvragen lopende zijn. De stad wil blijkbaar niet riskeren dat ze moet opdraaien voor de huur van het pand op het Herbakkersplein wanneer het project niet kan blijven voortbestaan. Daarmee bekent men meteen kleur: het stadsbestuur gelooft niet in het project en gaat er van uit dat er geen subsidies worden gevonden. Men had er ook voor kunnen kiezen om het project zelf tijdelijk te financieren tot duurzame subsidiëring gevonden werd. Voor de toekomst van heel wat jonge inwoners is het essentieel dat er continuïteit is.”, stelt Isaura Calsyn (Groen).

Groen pleit voor zekerheid

Voor Groen heeft de onzekerheid ondertussen lang genoeg geduurd en de partij garanties van het stadbestuur. "Wij verwachten drie zaken: vooreerst vragen we stad om zelf het middelentekort tijdelijk te overbruggen, daarnaast vragen we een duurzaam engagement van de stad zodat het project financieel kan blijven rekenen op Eeklo en tot slot vragen we om vanuit de stad actief op zoek te gaan naar subsidies op alle niveaus. Dit project is tewaardevol om zomaar te laten verdwijnen." stellen Jonas Deilgat en Isaura Calsyn. Ze lanceren een petitie om het jongerenproject te redden.


Teken hier de petitie!