Nieuwe impulsen voor deelmobiliteit

27 Februari 2022

Nieuwe impulsen voor deelmobiliteit

In Eeklo proberen we mensen die duurzame keuzes willen maken zoveel mogelijk te ondersteunen.

Op 14 februari bedankten Groen Eeklo samen met Groen Maldegem de pendelaars die het openbaar vervoer gebruikten. De combinatie van openbaar vervoer met diverse vormen van deelmobiliteit en deze zo toegankelijk mogelijk maken voor de burger kan ons helpen om onze klimaatdoelstellingen te halen. In Eeklo proberen we mensen die duurzame keuzes willen maken zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarom hebben we ook al een mooi aanbod aan deelmobiliteit. De Bluebikes aan het station, en diverse deelwagens. We zien echter dat het gebruik ervan niet dramatisch stijgt. We kwamen op de gemeenteraad van februari tussen om hier meer aandacht voor te vragen en om te kijken hoe we als stad die deelmobiliteit konden ondersteunen.

We deden volgende voorstellen:

  • De stad doet extra inspanningen om het gebruik van diverse vormen van deelmobiliteit te promoten.
  • De stad zet autodelers-ambassadeurs (al dan niet tegen een kleine vergoeding voor bv. hun autodeelkosten) in voor de communicatie naar burgers. Zij kunnen zowel een rol spelen als gezicht van communicatiecampagnes, als spreker op infosessies, als bij mond-aan-mond reclame...  (zie ‘Toolkit autodelen boosten in je buurt’).
  • De stad zet gerichte communicatiecampagnes op rond autodelen door bv. samenwerking met buurtwerk, buurtcentra, scholen, wijkverenigingen, lokale handelaars en/of bedrijven waarbij de lokale ambassadeurs het gezicht zijn van de campagne.
  • De stad voorziet een (burger)budget om lokale ambassadeurs, autodelers en autodeelorganisaties te laten experimenteren met het versterken van autodelen op buurtniveau.
  • De stad experimenteert met de invoering van gratis probeercheques en het uitrollen van delende buurten projecten (na bevraging waar de meeste interesse zou zijn)

De schepen van mobiliteit deed een uiteenzetting over hoe de stad deelmobiliteit verder wil promoten. Vele mensen stuiten op drempels rond de administratieve afhandeling van die vervoersmodi. Natuurlijk zijn we het met de Groene fractie eens dat daar ook stappen moeten gezet worden. Toch heeft de meerderheid deze punten weggestemd, wegens te voorbarig. We missen ambitie en daadkracht om echt aan de slag te gaan met deelmobiliteit en waren dan ook teleurgesteld over de beslissing van het stadsbestuur.