Sympathisantendag

27 Mei 2018

Sympathisantendag

‘Diversiteit verrijkt, Groen verbindt.’ Onder dit motto kwamen zondag meer dan honderd mensen naar de sympathisantendag van Groen Eeklo. Een absoluut record.

Opgewekt met een grote portie zonne-energie zagen de aanwezige mensen voor het eerst de enthousiaste groep waarmee Groen naar de verkiezingen trekt, de toespraak van Stefaan Van Hecke (federaal parlementslid) en de uitreiking van de Groene pluim die dit jaar naar de vrijwilligers van het Rode Kruis Opvangcentrum ging. “Hun enorme inzet in moeilijke omstandigheden maakt het Eeklose opvangcentrum tot een voorbeeld van integratie. Eigenlijk gaat het over menselijkheid. Iedereen verdient een tweede kans. Zeker mensen die zijn moeten vluchten.” aldus Janick Smessaert (voorzitter).

En dan was het tijd voor de moment suprème. De lijst. “Stuk voor stuk mensen waarmee je zowel een goed gesprek mee kan voeren als een hele avond op café mee kan amuseren. Politiek is zowel inhoud als mensen. Meteen de reden waarom het laatste agendapunt op onze vergaderingen ‘cafébezoek’ is en waarom we onze groep willen voorstellen op onze sympathisantendag.” Bob D’Haeseleer (schepen)

“Wie goed telt komt uit op 22 kandidaten en geen 27. Ons werk is dus nog niet af. Politiek engagement komt voor iedereen anders. Sommige mensen hebben drie seconden nodig om te beslissen, anderen twee jaar. Het belangrijkste is dat het vanuit de mensen zelf komt en niet onder druk van een deadline.” Janick Smessaert (voorzitter)

 

KANDIDATEN GROEN EEKLO

Amourie Vanden Eynde: “Ik wil zo veel mogelijk goed doen voor alles en iedereen, daarom voelt Groen als een verlengstuk van mezelf. Het is de enige partij die er voor alles is, zowel voor mens als natuur.”

Tom Vercruysse: “Ik wil een correct ecologisch beleid op maat van Eeklo waarbij elk stuk groen telt.”

Femke Van Durme: “Op de begrafenis van mijn vader vertelde Meyrem Almaci dat het werk verdergezet wordt. Het is mijn plicht om verder te bouwen op alles wat hij voor Eeklo heeft gedaan.”

Tom Eeckhout: “Ik wil een gezelliger centrum vol beleving waar elke Eeklonaar trots op is.”

Jan Van Streyndonck: “Met dit fantastisch en dynamisch team wil ik een veilige binnenstad en kansen voor iedereen in Eeklo.”

Paul Van Vooren: “Groen is de enige partij die problemen kan oplossen zoals het leefmilieu, het gebrek aan natuur en overconsumptie. Met realisaties als het warmtenet en veilige fietstraten maken we echt het verschil in Eeklo.”

Nasser Ghajar Afshar: “Onze kinderen moeten de mogelijkheid hebben om in een leefbaar milieu te blijven wonen en voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen.”

Jonas Deilgat: “Ik wil dat Eeklo haar CO2-uitstoot drastisch verlaagt door minder energie te verbruiken en slimmer te wonen. Daarnaast wil ik van Eeklo een belevingsstad maken waar de inwoner en niet de winst centraal staat.

Marijke Lescrauwaet: “Met deze supertoffe groep wil ik veiligere oversteekpunten en een verkeersvrije markt.”

Frank Schollaert: “Groen is voor mij de enige partij met inhoud die haar beloftes nakomt. Met hen wil ik de problemen rond verkeer en armoede aanpakken.”

Carl Van Steenbrugge: “Met deze moderne, positieve partij wil ik tonen dat Eeklo een prachtige stad is om te wonen en met werkbare oplossingen ze nog verbeteren.”

Anita Goethals: “Via mijn werk bij vzw De Kring zie ik de armoedeproblematiek van Eeklo. Ik wil een betere en specifiekere sociale aanpak van armoede. Groen is een partij die tenminste geen schaamte heeft om tussen alle mensen te staan”.

Petra Wille: “Ik wil een stad waar ik met plezier door het centrum kan fietsen, een betere verkeersveiligheid en meer openbaar groen.”

Magda Verminck: “Ik wil dat Eeklo een centrumstad wordt met meer mogelijkheden voor sport en cultuur. Zo wil ik een betere samenwerking tussen de academie en de verenigingen en een beter gebruik van de gemeentelijke zalen.”

Fleur Foré: “Groen is een verderzetting van mijn ideeën. Zo wil ik fietsen stimuleren voor korte afstanden en via leuke initiatieven het ecologische en sociale bevorderen. Minder verzuring en blijere mensen.”

Isaura Calsyn: “Het is tijd voor verjonging en een frisse wind die Eeklo aantrekkelijker maakt voor de jeugd. Ik wil een bloeiend centrum vol handel en cultuur en daarnaast aandacht voor de sociaal zwakkeren.

Janick Smessaert: “Ik wil opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij die het zelf niet kunnen. Als OCMW-raadslid heb ik gezien dat je echt het verschil kan maken met genuanceerde voorstellen op mensenmaat. Groen is de partij die tussen de mensen staat en een luisterend oor biedt aan iedereen.”

Lut De Jaeger: “Met een mobiliteitsplan op maat van Eeklo wil ik dat de Eeklonaren in een mooie,groene ruimte kunnen leven met een aangenamer centrum, beter openbaar vervoer en een betere aanpak van de armoedeproblematiek.”

Matyas Blanckaert: “Ik doe het voor mijn kinderen, die later trots kunnen zijn op een groener centrum als kloppend hart van de stad. Groen is voor mij dan ook de enigste garantie dat het anders kan.”

Marie-Christine Buyck: “Ik vind het belangrijk dat wij ons verzetten tegen de verzuring, verruwing, vertwittering en de vertrumping van de maatschappij en de politiek. Ik geloof in de oprechtheid en het enthousiasme van de huidige ploeg Groen en moedig speciaal ‘ de jeugd’ die zich nu engageert aan om door te zetten want om het met een gemeenplaats te zeggen ‘Zij zijn de toekomst’”.

Bob D’Haeseleer: De wereld verandert snel en ingrijpend. En dus ook Eeklo. Maar dit hoeft niet per se achteruitgang te zijn. Net nu moeten we open en creatief durven zijn voor nieuwe ideeën. Diversiteit verrijkt. Ik geloof dat een kwaliteitsvol centrum ook economisch kan bloeien zonder geparkeerde wagens op de markt, dat een boom meer is dan onderhoudskosten en dat iemand in armoede meer nodig heeft dan een uitkering om écht een kans te maken.

Subadra Van Loo: Elke stad heeft te maken met uitdagingen. Het is aan het bestuur om te bekijken hoe we van Eeklo terug een aantrekkelijke en vernieuwende stad kunnen maken en dit zowel voor particulieren en bedrijven. Groen heeft de dynamiek die Eeklo nodig heeft.