Stadsbestuur herbakt het verbouwingsdossier

11 November 2019

Stadsbestuur herbakt het verbouwingsdossier

Het schepencollege kreeg de voorbije weken een duidelijk zicht op de projecten voor de komende jaren en de daarbij horende begroting. Hierbij komen enkele grote projecten in het vizier, onder andere de verbouwing van het Cultuurcentrum De Herbakker. Na prijsvraag blijkt dat het verbouwingsdossier, door het vorige bestuur aangekondigd als een dossier van 1,9 miljoen, minstens 2,4 miljoen euro zou kosten. Dit is een half miljoen euro boven de grens van het budget die de vorige bestuursmeerderheid in de meerjarenplanning voorzien had.  

Vanaf het begin van deze legislatuur bekeek het college dit dossier met een kritische blik. Voornamelijk omdat in de oorspronkelijke verbouwingsplannen het aandeel cultuurcafé opmerkelijk groter bleek dan het aandeel cultuurcentrum zelf (ongeveer 1 miljoen tegenover 425.000 in de raming). Voor het huidige bestuur stemt deze verhouding niet overeen met de noodzakelijke verbouwingen voor het gehele gebouw. Wij willen dat de investering een meerwaarde oplevert voor cultuur en de bezoeker. Dit gegeven, in combinatie met het hoge prijskaartje, heeft ons doen beslissen om het huidige dossier stop te zetten en een volledig nieuw dossier op te starten.

We gaan daarbij dan ook voor een duurzame renovatie van ons cultuurcentrum. Een renovatie die het CC ‘toekomstproof’ maakt voor de komende jaren en die inzet op beleving en toegankelijkheid, gebaseerd op de volgende DRIE PIJLERS:

  1. We streven naar een energiezuinige factuur: alle ingrepen rond duurzaamheid uit het vorige dossier worden overgenomen.
  2. De keuken van het cultuurcafé krijgt infrastructurele aanpassingen zodat maaltijden volgens gestelde kwaliteitsvereisten kunnen worden aangeboden.
  3. De toegankelijkheid van ons cultuurcentrum, zowel naar publiek als artiesten toe, willen we verbeteren. De drempel om van dit aanbod te kunnen genieten moet zo laag mogelijk zijn.

Conclusie: De kwaliteitsvolle programmatie, die ook dit jaar opnieuw werd aangeboden, is onze trots en wordt al jaren geprezen door inwoners van en rond Eeklo. Voor dit bestuur staat de programmatie en de goede werking van het cultuurcentrum dan ook centraal. Daarom wordt nog steeds een bedrag van 2 miljoen voorzien in de begroting voor deze legislatuur. We starten een nieuw dossier op en plannen de start van de werken in de zomer van 2021. We willen er zoveel mogelijk op toezien dat de renovatie de programmatie niet in het gedrang brengt.

 

Meer info:

Directeur Cultuur Beatrijs Hollebosch
(09 218 27 30 – [email protected])

Communicatie- en informatiecoördinator Veerle Vernaeve
(0498 91 38 27 – [email protected])

Schepen van cultuur Isaura Calsyn
(0471 47 82 11 – [email protected])