Ambitieuze plannen voor het centrum

02 Augustus 2020

Ambitieuze plannen voor het centrum

Het Eeklose stadsbestuur bruist van ambitie om Eeklo te bestendigen als dé stad in het Meetjesland om te wonen, winkelen en (be)leven. Daarom wil het stadsbestuur werk maken om een stuk vergeten schoonheid met een immens potentieel, midden in ons centrum in ere te herstellen en te reactiveren als een stukje nieuw Eeklo.

De stad heeft daarom zijn interesse laten blijken om de hele site Paterskerk te verwerven. Onder de naam ‘Site Paterskerk’ heeft de stad een subsidieaanvraag ingediend bij Team Stedenbeleid (Vlaamse Overheid) voor een ambitieus stadsvernieuwingsproject van 4,3 ha. De stad wil het hart van Eeklo opnieuw sneller doen slaan met méér groen, méér economie, méér ruimte voor de burger. We zijn ervan overtuigd dat investeren in dit project de toekomst van Eeklo op het juiste spoor zet.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN EEKLO

Het stadsvernieuwingsproject heeft het potentieel om heel wat structurele problemen van onze stad aan te pakken en sluit daarom perfect aan bij belangrijke doelstellingen, die in het beleidsprogramma van onze bestuursploeg werden vooropgesteld. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit project op een bijzonder kwalitatieve manier de ruimtelijke omgeving in ons centrum zal verbeteren. We geven graag een overzicht van de opportuniteiten die bij realisatie van dit initiatief ingevuld kunnen worden:

  • Wegwerken van leegstand en stadskanker:

Het project, in samenwerking met diverse privé-partners, omvat een nieuw bouwproject (vroegere Decora en Dreamland) dat plaats zal bieden aan nieuwe woningen, winkelruimtes en/of kantoren.

De eerste bouwontwerpen, die een nieuw beeldbepalend stadsgezicht betekenen voor het zuidelijke deel van de Markt, werden al afgetoetst met alle betrokken diensten en het bestuur, behoudens opmerkingen uit het openbaar onderzoek. We willen het project ruimtelijk aanvaardbaar maken met de directe omgeving, om alzo tot een concrete vergunningsaanvraag te kunnen komen. Zo wordt een beeldbepalende leegstand in het centrum ingevuld met nieuwe functies.

  • Noord-Zuid verbinding voor zachte weggebruikers:

Al jaren worden alternatieven gezocht voor de noord-zuidverbinding van de Patersstraat en Collegestraat die de Zuidmoerstraat en de schoolsite van het College Ten Doorn met het centrum verbinden. We zijn er van overtuigd dat deze wandeltuin de missing link is die gerealiseerd kan worden. Het belangrijkste alternatief voor voetgangers en fietsers om vanuit zuidelijk Eeklo het centrum te bereiken is daarmee niet langer fictie. Dit is letterlijk en figuurlijk een grote doorbraak!

  • Nieuw stadspark in het centrum van onze stad:

In de voorliggende subsidieaanvraag kiest het stadsbestuur resoluut voor optimale ruimtelijke kwaliteit en zuurstof voor de woningen in de kleine centrumstraten. Met 8000m2 groene ruimte, waar de oude waardevolle bomen behouden kunnen blijven en aangevuld worden met nieuwe toekomstbomen, kunnen we spreken van een nieuw en natuurlijk waardevol stadspark midden in het centrum van Eeklo waar het gezellig vertoeven zal zijn.

  • Nieuw leven voor de Paterskerk Eeklo:

Eeklo moet inzetten op het wegwerken van de leegstand; niet alleen handelspanden in ons centrum maar ook leegstaande gebouwen zonder enige functie verdienen een nieuw leven. Het project heeft de ambitie om de Paterskerk te integreren in een stukje ‘nieuw Eeklo’. Een tijdelijke publieke invulling na basic herstel en in afwachting van een nieuw totaalproject wordt vooropgesteld. Onze erfgoed-beschermde Paterskerk biedt veel toekomstmogelijkheden.

  • Een stedelijk dienstverleningskantoor in een gemoderniseerd kloostergebouw:

De invulling van het klooster als modern, centraal stadskantoor met uitgebreide dienstverlening voor de bevolking is de optie om de dienstverlening dichterbij de burger te brengen en tegelijk de aantrekkingskracht naar ons centrum te vergroten. Meer leven in de stad brengen door meer mensen, meer diensten en meer ruimtelijke kwaliteit te mixen tot een cocktail die door iedereen gesmaakt wordt is onze keuze.

  • Ondergronds centrumparkeren:

Het antwoord op een lang onbeantwoorde vraag zou wel eens de komst van een nieuwe moderne stadsparking kunnen zijn. Als we de site Paterskerk op een kwalitatieve manier met de Markt willen verbinden dan biedt dit project de kans om de auto in het straatbeeld een nieuwe plaats te geven. Voldoende ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van ons centrum en in functie van de nieuwe ontwikkelingen zijn een opportuniteit die we bij deze op een verantwoorde manier willen invullen. Zo wordt de Markt sfeervoller en parkeervrij heringericht.

  • ‘Room with a view’-wonen in hartje Eeklo:

Woningen met een voordeur naar het centrum van de stad en een achterdeur die toegang geeft tot een groot en rustig stadspark: wie vindt dit geen goed idee? Dankzij de centrale ligging met een kwalitatieve ruimtelijke omgeving maken we met dit privé-initiatief onze referentie als woonstad van het Meetjesland waar.

  • Nieuw en bijkomend economisch centrum met shopping en kantoren:

Om onze toekomstige Markt-Zuid in te vullen rekenen we eveneens op medewerking van privé-investeerders die ondertussen hun interesse in het project lieten blijken. Zij voorzien rondom de site Paterskerk in een gelijkvloers handelscentrum dat ingevuld kan worden met kleine of grote winkels of kantoren. Het feit dat de stad een masterplan heeft voor de site Paterskerk is voor privé-investeerders het moment om op de kar te springen en te zorgen voor bijkomende economische impulsen.

 

33,8 MIO EURO Kernversterkende STADSVERNIEUWING Eeklo

Stadsvernieuwing en kernversterking is zeer belangrijk voor onze stad. Stilstaan is achteruitgaan, daarom kiest deze bestuursploeg resoluut voor de vooruitgang. Niet alleen de inhoud is vooruitstrevend, ook het financiële hoofdstuk getuigt van ambitie en geloof in de kracht van onze stad. Het totale programma voorziet een input van 33,8 miljoen euro waarvan 1/3 uit stedelijke middelen, 2/3 uit privékapitaal. Daarom doet het bestuur een beroep op een projectsubsidie Stadsvernieuwing 2020 van Team Stedenbeleid. Eerder kregen we al subsidies voor twee andere belangrijke projecten, zijnde ‘Stassano en De Melkweg’ en de ‘Hartwijk’. Deze keer omvat onze aanvraag een subsidie van 4 miljoen euro.

Eeklo is één van de 34 steden die in aanmerking komt voor subsidie Stadsvernieuwing 2020. Deze subsidieaanvraag toont aan hoe de ontwikkeling van de binnenstad impact kan hebben om de directe omgeving en daardoor een hele stad op sleeptouw kan nemen. Dit project getuigt van zowel een economische, ecologische als sociale meerwaarde en heeft als doel de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid in Eeklo te verhogen.

Keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit

De subsidieaanvraag werd deze maand ingediend en biedt de stad een alternatief om het woongebied in onze stad niet zomaar vol te bouwen maar te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarenboven kiezen we voor een directe meerwaarde voor alle woningen in de aanliggende straten. We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een renovatiegolf voor de hele buurt.

Natuurlijk rekenen we op de subsidie van Stedenbeleid Vlaanderen en het enthousiasme van diverse partners in deze Privaat Publieke Samenwerking (PPS).

 

bron: Stad Eeklo