Het financieel zwaard van Damocles boven de stad

26 December 2021

Het financieel zwaard van Damocles boven de stad

We hebben geen goedkeuring verleend aan de meerjarenplanning van de stad.

Op de gemeenteraad van 20 december 2021 werd de meerjarenplanning van de nieuwe meerderheid voorgesteld. We herinneren ons van de beleidsverklaring vooral dat de nieuwe meerderheid vooral oude wijn in nieuwe zaken verkoopt – veel van ons beleid werd behouden, met links en rechts enkele principiële en symbolische aanpassingen.

Deze aanpassingen zien we ook in de meerjarenplanning. De nieuwe meerderheid van SMS, CD&V en N-VA zetten ook daarin de lijn van de vorige meerderheid verder, zij het wel dat ook zij in hun eigen projecten investeren. Hierdoor ontstaat een bijzonder ambitieuze meerjarenplanning met een stevig prijskaartje. Zo stevig dat Groen vraagtekens plaatst of deze hoge ambitie wel realistisch is.  

Om deze ambitieuze plannen te realiseren dient men nagenoeg de volledige spaarboek van de stad te gebruiken. Daarnaast drijft men het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven tot op het scherp van de snee, waardoor men geen werkingsreserve meer heeft. Bijgevolg kan één tegenslag wel bijzonder zware financiële problemen veroorzaken.

Het is immers niet ondenkbaar dat dergelijke tegenslagen voorkomen: de nieuwe omicron-variant van het coronavirus dreigt nu reeds roet in het eten te gooien, we blijven kwetsbaar voor hevige weersfenomenen ten gevolge van klimaatopwarming en we zien nog steeds een relatief hoog personeelsverloop waardoor we nieuwe aanwervingen via selectiebureaus moeten organiseren. Daarnaast bestaan er uiteraard nog tal van risico’s waartegen de stad zich nu niet meer kan wapenen.

Men toonde de afgelopen maanden ook vrij creatief te zijn in het vinden van oplossingen om de geplande investeringen te financieren. Zo heeft men beslist om alle sociale woningen in eigendom van de stad (en in beheer van SVK) te verkopen om het sociaal beleid te financieren. Na aandringen van Jonas Deilgat bleek het echter helemaal niet om sociaal beleid te draaien, maar om de aanleg van een omstreden parking aan de Zuidkaai. Tevens kon de burgemeester geen garanties bieden dat de middelen voor sociaal beleid in de toekomst wél gevrijwaard gingen blijven.

Daarnaast zijn we in bijzonder ongerust over de lopende (sociale) projecten die momenteel gesubsidieerd worden door hogere overheden. Deze subsidiestromen lopen de komende jaren af, maar de nieuwe meerderheid voorzag de voortzetting van deze projecten niet in haar nieuwe meerjarenplanning. Zo dreigt onder meer de bijkomende psychologische hulpverlening voor kwetsbare gezinnen vanuit het coronafonds verloren te gaan.

Op de gemeenteraad hebben we deze bezorgdheden uiteraard geuit, maar kregen we jammer genoeg geen afdoend antwoord. Voor de financiële marges rekent de meerderheid immers op de Vlaamse schuldaflossing voor fuserende gemeenten, maar van deze fusie is momenteel nog lang geen sprake. Daarnaast kon men ook niet garanderen dat het sociaal beleid gevrijwaard ging blijven én dat waardevolle projecten gingen verdergezet worden. Om deze redenen hebben we geen goedkeuring verleend aan de meerjarenplanning van de stad.