Een nieuw skatepark: een mooie realisatie met een positief verhaal!

23 April 2021

Een nieuw skatepark: een mooie realisatie met een positief verhaal!

Binnenkort opent alweer een nieuw stukje Eeklo aan het sportpark. Jong en oud zal zich weldra kunnen uitleven op het minigolfterrein, de nieuwe speeltuin of het lang verwachte skatepark. Doordat verschillende functies en doelgroepen worden geclusterd is het van groot belang dat er regels en afspraken worden gemaakt, en dat die ook bekend gemaakt worden. Daarom stemden we op de gemeenteraad over het huishoudelijk reglement van het skateterrein.

Een aantal basiszaken, zoals orde en netheid, geen agressie, en geen verboden middelen zijn evident. Ook vragen we aan de gebruikers om geen versterkte muziek te spelen en om vanaf 21u het skatepark te verlaten. We hopen op een goede verstandhouding met buurtbewoners. We verlangen dit niet alleen van de skaters, maar van alle gebruikers van het sportpark.

Goede afspraken maken goede vrienden. We willen kort op de bal spelen en samen met de skaters zelf, de jeugd- en sportdienst en de wijkagent volgen we de handhaving nauwgezet op. Voor Groen is het noodzakelijk dat we in dit verhaal niet handelen op basis van vooroordelen over skaters en overlast. Deze mooie sport, die geliefd is bij veel jongeren, kent nu zijn eigen plek aan het sportpark. Er zullen geregeld initiaties plaatsvinden voor de kleine kinderen en we willen met de skatersgroep ook actief werken aan goede banden met de buurt en andere gebruikers, zoals een kleine evenement of een wedstrijd wanneer dat weer mogelijk wordt.