Lut De Jaeger naar de Provincieraad

24 Maart 2010

Lut De Jaeger naar de Provincieraad

Lut De Jaeger werd vorige week aangesteld als provincieraadslid. Zij volgt haar partijgenoot Johan Janssens uit Evergem op. Het Eekloos gemeenteraadslid hoopt zich gedurende de resterende tweeenhalf jaar te kunnen richten op dossiers die met ruimtelijke ordening te maken hebben. 'Ook de zaken die betrekking hebben op mijn streek, het Meetjesland, zal ik uiteraard van dichtbij volgen', zegt ze. Na Dirk Bafort krijgt Eeklo er nog een tweede provincieraadslid bij. Lut De Jaeger neemt de plaats in van Johan Janssens, voormalig schepen van Evergem. 'Bij de gemeenteraadsverkiezingen drie jaar geleden vroeg men mij om als tweede kandidaat op de provincielijst van Oost-Vlaanderen te staan voor Groen!', legt Lut De Jaeger uit. 'De lijsttrekker van die provincielijst was Johan Janssens, die in een vorige legislatuur nog schepen van Evergem was. Gelet op het kleine kiesdistrict en onze kleine partij was de kans om een zetel te halen zeer klein. Toch ging de zetel naar ons kiesdistrict en Johan nam zijn mandaat op. Maar hij geeft nu zijn mandaat op. Hij is ondertussen zeventig geworden, en heeft nog veel andere boeiende activiteiten. Zo werd ik, geheel onverwacht, gevraagd om zijn plaats in te nemen. In principe dus voor de rest van de legislatuur, dus tot eind 2012.' MEETJESLAND

Lut De Jaeger weet ook al op welke dossiers ze zal proberen te wegen. 'Ik neem vooral de taken van Johan over, om praktische redenen. De taakverdeling tussen de vier Groen!fractieleden moet dan niet te veel herschikt worden. Gelukkig volgde Johan alles op van ruimtelijke ordening, onder andere ook de PROCORO, en dat ligt mij wel omdat ik van opleiding geografe ben. Dus als ik ergens mijn energie insteekzal het wel in die materie zijn. Mijn verwachtingen naar realisaties toe zijn eerder beperkt, gelet op de eerder korte periode die nog overblijft en ook omdat Groen! op de oppositiebanken zit. Toch hoop ik via de commissies goed werk te kunnen verrichten en nuttige informatie te kunnen bezorgen aan Groen!groepen, overal in de provincie. Verder spreekt het vanzelf dat ik mijn oren zal spitsen wanneer zaken behandeld worden die met mijn eigen streek, het Meetjesland, te maken hebben.'

 

Uit Taptoe (23/3/2010) door Yves Boone