Korte voorstelling van de groene kandidaten op de kartellijst

03 Juni 2012

Korte voorstelling van de groene kandidaten op de kartellijst

Een mooie mix   Groen ? sp.a trekt in oktober naar de kiezer met een zeer diverse ploeg. Er werd gekozen voor een gezonde mix van vernieuwing en ervaring, en met een evenwichtige verdeling ook qua leeftijd: van twintigers t/m zestigers, dus van jong t/m jonge senioren.  , maar voor progressieve partijen als Groen en Sp.a mag dit eigenlijk geen verrassing zijn. 

Vrouwen vormen een nipte meerderheidOok jongeren zijn sterk aanwezig: 5 van de 13 kandidaten.

Net zoals de socialistische kandidaten, nemen alle groene kandidaten een breed engagement dat verder reikt dan hun eigen voortuin. Ze zijn actief in tal van verenigingen: als leider van hun scoutsgroep, sportend bij een club, ze ondersteunen de gezinsbond, senioren of zetten hun schouders onder de fietsersbond, de voedselteams en natuurverenigingen? engagementen die de meesten van hen ook doorzetten in hun beroepen in het onderwijs, de zorgsector, cultureel en maatschappelijk werk,...

Groen heeft een lange traditie van vrouwelijke lijsttrekkers en ook nu werd unaniem zittend gemeenteraadslid Lut De Jaeger als prima donna naar voor geschoven. Lut onderscheidde zich de afgelopen 6 jaar met haar constructieve houding en inhoudelijke tussenkomsten in de gemeenteraad. Verkeersveiligheid, aandacht voor de zwakke weggebruiker en ruimtelijke planning waren haar meest geliefde stokpaardjes.

Hetzelfde kan gezegd worden over Janick, die zelfs vanuit de oppositie haar stempel heeft kunnen drukken op het beleid van het OCMW. Als beleidsmedewerker .... aan de stad Gent heeft ze alles in haar mars om de sociale integratie van alle Eeklonaren te ondersteunen. Ook ons stemmenkanon van vorige verkiezingen dr Koen Waterschoot is opnieuw van de partij. Weliswaar ondertussen van Eeklo naar Balgerhoeke verhuisd, stuwt hij de lijst van onderuit op de voorlaatste plaats.

Bovenaan de lijst vormt Lut een duo met Bob D'Haeseleer. Beiden zijn geograaf van opleiding en met andere woorden dé garantie voor een doordachte stadsontwikkelings- en mobiliteitsbeleid. Bob is de internationaal secretaris van Jonggroen, speelt bij MZV waterpolo en was de eerste initiatiefnemer van 'Eeklo for life'. Het volgend duo vormt Janick Smessaert en Koen Cornelis, de kersverse voorzitter van de fietsersbond. De andere jongeren zijn Marieke Roels (beleidsmedewerker cultuur, jeugd en media) Bob Caussyn (gitarist Jeruzalem Syndrome), en Zefirin Verbiest (scouts- en reisleidster bij jongerentravel). Volgens ons het ideale recept voor een bruisend jeugd, jongeren en cultuurbeleid.

Maar dat absolute leeftijden zo weinig zeggen over engagement en idealen, bewijzen Bjorn Stevens (beleidsmedewerker op het kabinet van Brussels groene staatssecretaris Bruno De Lille) en Kathleen Willems (ergotherapeute en drijvende kracht achter de Eeklose voedselteams). De twee Rita's (Van den Hende en Batsleer) staan respectievelijk als actief lid van de gezinsbond en actieve 'scoutsmoeder' borg voor voldoende sociale accenten.

Groen - sp.a zal doorheen de campagne een positief alternatief vormen, en met opbouwende voorstellen voor een sociaal en ecologisch Eekloos beleid op de proppen komen. Het kartel gaat voor betaalbare huisvesting, energie, een verkeersveilig en autoluw centrum, een doordachte stadsontwikkeling, meer gezond groen in het straatbeeld en een diverse samenleving met plaats en tijd voor iedereen die wil deelnemen en meedenken aan een duurzame toekomst voor Eeklo.

Elke kandidaat wordt hier later nog afzonderlijk toegelicht.