Klimaatopwarming en stadsverfraaiing

07 Februari 2021

Klimaatopwarming en stadsverfraaiing

Begin deze legislatuur ondertekende dit stadsbestuur het bomencharter. Het doel? Tussen 2019 en 2024, 1000 bijkomende stadsbomen planten. Hiermee wordt dus echt bedoeld in het straatbeeld. Omdat deze bomen ook goed beheerd zouden worden kondigden we in december al de opmaak aan van een bomenplan samen met Regionaal Landschap. Omdat we dit alles meetbaar willen maken houden we exact bij hoeveel bomen geveld en wij er elk jaar planten. Maar goed onderhoud begint uiteraard bij het principe van de juiste boom op de juiste plaats. Hiermee wil de stad de effecten van klimaatsverandering op een positieve manier compenseren. Niet enkel door CO2 op te vangen, maar ook omdat bomen water opzuigen wanneer het hard regent en geven die in de hete zomermaanden terug af voor verkoeling. Tot dit jaar ging het enkel nog over bomen op publiek domein. Vanaf volgend plantseizoen willen we de Eeklonaar graag helpen met ook in hun tuin meer bomen te planten. Uiteraard niet verplicht, maar wel ondersteunend. Onze eerste focus ligt op de verkavelingen. Omdat daar veel ruimte ligt tussen publieke ruimte, voortuin en de huizen zelf zodat schaduwinval beperkt blijft voor zij die daar problemen mee zouden hebben. Maar ook om drie redenen die heel specifiek aan gekoppeld zijn aan onze oude verkavelingen.  Zeker bij de oudste verkavelingen waren bomen vaak maar iets bijkomstig en zelden of nooit werden meegenomen in het ontwerp.  Waar dat wel is gebeurd was de kennis van boomsoorten vaak beperkt en plantte men soms bomen die horizontaal onder het voetpad wortelden of heel hoog uitgroeien.  Sommige verkavelingsboompjes zijn na 30-40 jaar aan het einde van hun leven en moeten vervangen worden. Bij alle aanplantingen die we voorzien kijken we ook goed na of we dit ook niet een deel kunnen combineren met een gedeeltelijke ontharding.   Wordt vervolgd...