Janick Smessaert wordt Gemeenteraadslid

18 Mei 2016

Koen Waterschoot (in 2012 verkozen voor Groen) werd door een tijdelijke verhuizing naar Assenede verplicht afstand doen van zijn zitje in de gemeenteraad. Een gemeenteraadslid kan enkel zetelen indien hij/zij ook in die gemeente woont. Zelfs een tijdelijke verhuis leidt tot ontslag. Daardoor moest voor  vervanging worden gezorgd. Op de kartel-lijst Groen-Sp.a stond Maureen Mingneau (Sp.a) als eerste wettelijke opvolger. Dit strookte echter niet met de eerder gemaakte afspraak binnen het kartel: een opvolger zou uit dezelfde partij komen als diegene die ontslag nam. In goede verstandhouding werd beslist om deze kartelafspraak na te leven ifv de voorliggende vervanging. Omdat Marieke Roels (Groen), als tweede wettelijke opvolger, niet meer woonachting is in Eeklo, zal Janick Smessaert die taak op zich zal nemen.

Zij is geboren en getogen in Eeklo en al sedert haar jeugd sociaal bewogen . Zij was actief als vrijwilligster in oa wereldwinkel, jeugdhuis Beukenhof, 11.11.11, stedelijke jeugddienst, vakantiespeelplein, centrum basiseducatie,? Zij studeerde maatschappelijk werk en werkte jarenlang als jobcoach van langdurige en laaggeschoolde werklozen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Sinds een 5-tal jaar werkt ze als beleidsmedewerker bij de Dienst Werk van Stad Gent. Vooral werkzaam op de subthema's (super)diversiteit, gelijke kansen, discriminatie, taalbeleid anderstaligen, nieuwe Eu-burgers, vluchtelingen,?  

Typerend voor haar inzet is ook haar al meer dan 25 jaar durend engagement binnen de Wereldraad.

Maar sociale rechtvaardigheid is voor Janick niet los te koppelen van ecologische rechtvaardigheid. Daarom werd ze jaren geleden actief binnen Groen. Voor die partij zetelt ze nu de 2de legislatuur als OCMW-raadslid, en sinds januari 2016 ook in het Vast Bureau. Vanaf maandag  zal Janick onder meer de sociale aspecten van de gemeenteraadsbeslissingen mee helpen behartigen.

Groen spreekt haar dank uit aan Sp.a en in het bijzonder aan Maureen Mingneau voor de goede verstandhouding binnen het kartel.

Het kartel Groen-Sp.a heeft  in Janick een sterke vertegenwoordigster die graag haar schouders zet onder het beleidsakkoord.