Groen stelt vragen over mogelijk verdwijnen Fietspunt aan het station.

04 Juni 2015

Groen stelt vragen over mogelijk verdwijnen Fietspunt aan het station.

besparingen bijNMBS

Door de dreigt het pas opgerichte Fietspunt aan het station te verdwijnen. Een jammere zaak, want dit betekent werkgelegenheid voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. zij houden toezicht op de fietsenstalling, houden de stationsomgeving proper en doen eventuele kleine herstellingen aan de fiets.

Groen vroeg op de laatste gemeenteraad om hiertegen protest aan te tekenen en mogelijks sluiting te verhinderen. Het stadsbestuur vindt de fietspunten waardevol en wil ze graag behouden. Daarom is er contact met andere gemeenten (via VVSG), met fietsverenigingen om samen het protest te formuleren tegen het wegvallen van de steun van de NMBS.  Op 10 juni is er overleg om de krachten te bundelen.

Het antwoord klonk geruststellend omdat het stadsbestuur effectief het Fietspunt wenst te behouden.