Groen pleit voor fietsstraten

03 April 2016

Groen pleit voor fietsstraten

? Op de jongste gemeenteraad drong GemeenteraadslidLut

De Jaeger aan om ook in Eeklo het concept van ?etsstraten in te voeren.

ln onze compacte stad zou de fiets een veelgebruikt vervoermiddel kunnen zijn. Dat is het, naar ons gevoel nog veel te weinig. Om het fietsen aan te moedigen moet er goede fietsinfrastructuur zijn d.w.z. veilig en comfortabel. Maar overal goede fietsinfrastructuur in de stad uitrollen kost geld en dus ook tijd. Toch zijn er alternatieven voor veiliger fietsverkeer zonder dat daar veel kosten mee gemoeid zijn zoals het omvormen van een straat tot fietsstraat. Fietsers mogen daar de volledige breedte van de rijweg gebruiken. Auto's mogen fietsers niet inhalen en maximaal 30 kilometer per uur rijden. Het begin en het einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.
Sedert de eerste aanleg van een fietsstraat in Gent, 4 jaar geleden, zijn er nu al 15 gemeenten waar fietsstraten zijn aangelegd. Veelal gaat het om smalle straten waar veel gefietst wordt maar waar geen ruimte is om een fietspad aan te leggen.
ln Eeklo zijn de smalle visgraatstraten aansluitend op de N9, en zeker deze richting scholencampus College O.L.V.-ten Doorn, met veel fietsverkeer, perfect tot fietsstraten om te vormen.
Daarom onze vraag om het concept van fietsstraat in Eeklo toe te passen op enkele smalle straten in Eeklo met veel fietsverkeer. Een duidelijke communicatie en bewustmaking naar automobilisten is hierbij een noodzaak. De fietsstraat is zonder twijfel een perfecte manier om de fietser zichtbaarder te maken in het straatbeeld en zijn veiligheid te verhogen.

Burgemeester Koen Loete vond het een goed voorstel en wil dit kaderen in een globale aanpak en verweesdit daarom naar de verkeerscommissie, waar over de herinrichting van de toekomstige stadspromenade en de mobiliteit in onze stad zal worden nagedacht. Voor eind dit jaar hoopt men hierover conclusie te trekken en beslissingen te nemen.