Groen neemt de beleidsnota van de nieuwe meerderheid kritisch door

24 Oktober 2021

Groen neemt de beleidsnota van de nieuwe meerderheid kritisch door

Op de jongst gemeenteraad stelde het nieuwe stadsbestuur haar beleidsnota voor.  Groen is tevreden dat enkele grote dossiers die voor ons prioritair waren worden verdergezet. Energie en klimaat blijven hoog op de agenda staan, alsook de parkeervrije markt en de verbouwing van ons cultuurcentrum. Op sociaal beleid hadden wij de ambities graag hoger gezien. Als je weet wat onze plaats op de armoedebarometer is, kon daar voor Groen gerust nog een tandje bij gestoken worden.

Veel oude wijn in nieuwe zakken, dat dachten we toen we de beleidsnota doornamen. Op zich is er dan ook niet veel kritiek te geven. We zijn zeer tevreden dat de huidige meerderheid onze lijn wil verder trekken. Nu gaat het er natuurlijk om dat de beleidslijnen effectief worden uitgevoerd. Daar zullen we met Groen blijven op toe zien. Er zijn nog grote stappen te nemen in het kader van energie armoede, in het klimaatbestendiger maken van onze stad en er zijn heel wat onveilige situaties voor fietsers (een toonvoorbeeld is de Oostveldstraat) die een doordachte aanpak vragen.

De grootste bedenking die Groen maakt bij de beleidsnota is het ambitieniveau van ons sociaal beleid. Fijn dat we deze legislatuur gezamenlijk echt werk maken van een armoedebeleidsplan. We scoren het slechtste uit de hele regio, dan had je ook wat extra actiepunten verwacht in dit nieuwe beleidsplan. Een sterk flankerend onderwijsbeleid is daar een speerpunt in, toch kunnen wij hier maar twee lijntjes over terug vinden in de beleidsnota. Er wordt met geen woord gerept over drugbeleid of het versterken van het mentaal welzijn.  Met Groen hadden wij daar de lat hoger gelegd.

Verder wachten wij vooral de begrotingsgesprekken af. Daaruit zal vooral blijken wat realistisch is en wat niet. Zoals wij ook wisten zullen daar bepaalde harde keuzes worden gemaakt. Dan zal pas echt blijken waaraan dit bestuur prioriteit geeft. Nog niet te vroeg gejuicht dus. Wij volgen dit kritisch op.

Hieronder een puntgewijs overzicht van de positieve en minder positieve zaken:

 

Dit maakt ons blij

 • Uitvoering van de plannen CC De Herbakker
 • Stadsdiensten naar het centrum
 • Parkeervrije markt
 • Afgescheiden fietspaden, de zwakke weggebruiker centraal
 • Fitnesstoestellen op pleintjes
 • Ambitie om meerdere brugfiguren aan te stellen
 • Bestrijding van kinderarmoede
 • Vragenhalfuurtje gemeenteraad
 • Medische zorg voor dieren van mensen in armoede

 Dit maakt ons minder blij 

 • Betaalbare woningen is geen prioriteit. We gaan niet verder dan het louter behalen van ons sociaal objectief en er worden ook geen stappen ondernomen om regionaal te werken aan een beter beleid rond sociale woningen.
 • Weinig ambitie wat betreft onderwijs, mentaal welzijn en drugbeleid
 • Er wordt een focus gelegd op het creëren van grotere kavels. Groen is ook voorstander van een gezonde woonmix, maar dat mag voor ons niet ten koste gaan van open ruimte. We blijven bewaken dat er een degelijk beleid wordt gevoerd rond ruimtelijke ordening die getuigd van een lange termijn visie.
 • Deze bestuursmeerderheid is zeer gericht op handhaving en repressie (zie cameratoezicht, GAS boetes…). Met Groen hanteren we de mantra: “beter voorkomen dan genezen”. Met een sterk preventiebeleid hebben we geen dure maatregelen nodig en maken we burgers mede-eigenaar van een veilige en propere stad.

Een beleidsnota is een brede visie waarbij mensen vooral een gezamenlijke basis zoeken om samen aan de slag te gaan. Ook wij zouden ons hierin kunnen vinden. Het valt echter af te wachten wat de concrete uitwerking zal zijn van deze visie en waar het ideaal zal botsen met de praktijk. Ook in de oppositie zal Groen Eeklo er alles aan doen om de stad Groener, eerlijker en gezonder te maken voor iedere Eeklonaar.