Groen Eeklo heeft 2 kandidaten voor 25 mei

02 Maart 2014

Groen Eeklo heeft 2 kandidaten voor 25 mei

Op zaterdag 1 maart heeft Groen de lijsten voor de verkiezingen op 25 mei voorgesteld. Twee kandidaten komen uit onze rangen. Bob D'Haeseleer voor het Vlaams Parlement en Janick Smessaert voor de Federale lijst. Bob D'Haeseleer kleurt de  plaats voor het

achtsteVlaams Parlement in Oost Vlaanderen. Bob is al een jaar de jongste Groene schepen van Oost-Vlaanderen. Hij heeft in Eeklo ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, jeugd en duurzaamheid onder zijn vleugels. Bob steunt de Vlaamse lijst omdat hij zowel wettelijk als financieel een betere ondersteuning van de steden wil op het gebied van de bescherming van bossen, het aanpakken van de leegstand, het uitbouwen van een kwalitatieve sociale huisvesting, de begeleiding van maatschappelijk kwetsbaren jongeren en het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

Janick Smessaert staat op de vijftiende plaats voor het Federaal Parlement. Ze zetelt sinds 2007 in de Eeklose OCMW-raad. Sociaal beleid, werkgelegenheidsbeleid en diversiteit zijn haar kennisdomeinen. Wegen op beslissingen en maatregelen die zwakkere doelgroepen - in onze samenleving en op de arbeidsmarkt- aanbelangen, is Janick haar invalshoek om deel te nemen aan deze verkiezingen.