Gemeenteraad: Uitbreiding fietsenstalling aan station voor zeer binnenkort.

01 Juni 2014

De fietsrekken aan het station, kant centrum,  zijn al vanaf een vroeg ochtenduur propvol en wie nadien komt kan de fiets niet meer reglementair kwijt. Noodgedwongen wordt die fiets dan maar hier of daar aan een hekken of een paal vastgemaakt. Tot zover geen grote problemen maar sinds de aanwezigheid van het Fietspunt worden de foutgeparkeerde fietsen ook van een label voorzien met de vraag om gebruik te maken van de fietsenstalling voorbij het station. Hoe je die fietsenstalling op een veilige en vlotte manier kunt bereiken stond er niet bij. Groen vond deze maatregel er echt over en daarom vroeg Lut De Jaeger in de gemeenteraad om deze vorm van 'fietsers pesten' te laten ophouden: geen labels meer aan te brengen en zo snel als mogelijk de fietsenstalling uit te breiden. Omdat Lut dit probleem al eerder aan de stadsdiensten had gemeld was de zaak onderzocht en vond men de vraag om uitbreiding van de fietsenstalling terecht. De schepen van mobiliteit beloofde dan ook dat de fietsenstalling nog voor de zomer een feit zou zijn. Groen waardeert dat, zoals opgenomen in de beleidsverklaring, er inspanningen gebeuren om het comfort van fietsers te verhogen.