Geen belastingsverhoging maar ook geen grote ondergrondse parking voor Groen

24 Oktober 2021

Geen belastingsverhoging maar ook geen grote ondergrondse parking voor Groen

Open VLD had een agendapunt toegevoegd aan de gemeenteraad voor het verankeren van de gemeentebelasting en opcentiemen op het huidig niveau alsook de goedkeuring voor een ondergrondse centrumparking met 180 rotatieparkeerplaatsen. De groen fractie vroeg aan de gemeenteraad om de twee artikels over de belastingen en de ondergrondse parking apart te stemmen. Wij zijn uitdrukkelijk tegen een grote ondergrondse parking. Op de belastingen wensten we ons te onthouden.

We weten dat dit riskant kon zijn, aangezien onze Open VLD oppositie partner graag woorden verdraait. Toch hebben we dit punt niet willen goedkeuren omdat we vonden dat dit punt veel te vroeg geagendeerd staat. Gezien de begrotingsgesprekken nog volop aan de gang zijn, zijn we met Groen vooral benieuwd hoe het college dan wel alle wensen en noden zal realiseren? Een begrotingsgesprek moet zonder taboes gebeuren, want willen we dan wel een platte besparing op onze dienstverlening of op sociaal beleid? Groen wou eerst het totaalplaatje zien vooraleer daar uitspraken over te doen. Dat totaalplaatje krijgen we in de gemeenteraad van december.

Alhoewel Groen akkoord is gegaan met een onderzoek naar een rotatieparking in het kader van het spel van geven en nemen in een meerderheid willen we hier vanavond benadrukken dat 180 extra plaatsen voor ons niet wenselijk is. Ik denk dat wij ons ook niet meer moeten inhouden sinds Open VLD haar standpunt duidelijk maakte over het cultuurcentrum. Groen zal nauwlettend opvolgen wat het juridisch onderzoek zegt over deze publiek-private samenwerking en wat dit betekent in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. Bovendien volgen wij de kritische kanttekeningen van onze stedelijke administratie wat betreft onze doelstellingen van het mobiliteitsplan en de stadspromenade, en hoe die zullen rijmen met dit voorstel (zie de extra aantrekking van auto’s naar ons centrum). Tevens de bedenkingen rond het volledig omgooien van het stedelijk parkeerbeleid, de onzekerheid betreffende de functies op de site, het bedrag van meer dan 5 miljoen euro en het gegeven van de rendabiliteit (zal dit het verlies aan parkeerinkomsten kunnen opvangen?). Ook onze algemeen directeur schreef hier een kritisch advies over. Ik hoop dat deze bedenkingen toch grondig worden onderzocht en niet zomaar overboord worden gegooid omdat er per se een grote ondergrondse parking moet zijn.