Een warmtenet in Eeklo, geen gebakken lucht

31 Januari 2016

Een warmtenet in Eeklo, geen gebakken lucht

Sommige ideeën zijn te mooi om waar te zijn. Maar zijn ze daarom gelogen of onmogelijk? Donderdag 21 januari verzamelden een veertigtal geïnteresseerden in Brasserie Tamboerke (De Vreeze Gods van vroeger) voor het eerste 'Café-idee' van Groen. De eerste in een reeks open thema-avonden die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk zijn. Op deze avonden nodigt Groen een aantal sprekers uit die onder de Eeklose kerktoren uitleg geven over vernieuwende ideeën. Op de eerste editie presenteerden Jan De Pauw (Ecopower) en Peter De Vylder (VEOLIA) de resultaten van een studie uit 2011 (van CORE in samenwerking met de KULeuven) waaruit blijkt dat Eeklo heel wat troeven heeft om het grootste warmtenet van Vlaanderen aan te leggen. " " bekent Peter De Vylder.Als

het in Eeklo niet lukt, lukt het nergens. Maar met VEOLIA hebben we het reeds bewezen dat dit elders perfect werkt, dus waarom zou dit ook niet lukken in Eeklo

De verbrandingsoven in Balgerhoeke blaast elk jaar opnieuw een warmte weg dat overeenkomt met 10.000.000 m³ gas, gratis! Dat is te vergelijken als elk jaar met een dieselautootje ongeveer 3400 keer de wereld rond te rijden. Letterlijk astronomisch dus. Dit kan maar liefst ALLE huizen en bedrijven in Eeklo verwarmen! Meer nog er zou misschien zelfs nog warmte over zijn om de buizen naar Maldegem, Sint-Laureins en Waarschoot door te trekken. Met meer dan 20 km veruit het grootste warmtenet van Vlaanderen. Met de windmolens uit de concentratiezone langs de expressweg zou Eeklo de eerste volledig elektriciteit- en warmteneutrale stad van Vlaanderen worden. De ambitie is niet min, maar het is haalbaar én betaalbaar.

Eén van de vragen van de thema-avond was of dit niet erg duur zou zijn? Schepen D'Haeseleer stelt gerust: "De buizen kosten 1 miljoen per km, maar ik ben overtuigd dat er partners zijn die dit willen uitbouwen zodat het de stad Eeklo niets kost." Uit één van de gepresenteerde slides blijkt dat de technologie is al zover gevorderd dat het warmteverlies zich beperkt tot 0,1 °C per kilometer. "Op dit moment laat de stad zich juridisch bijstaan door een advocatenkantoor die nagaat hoe we onze ondergrond ter beschikking kunnen stellen. In deze overeenkomst kunnen we eisen dat de Eeklonaar haar warmte volgens het niet-meer-dan-anders-principe moet krijgen. Warmte uit zo een warmtenet mag zo nooit meer mogen kosten dan verwarmen met de huidige technologie op gas." Laat de schepen optekenen. Net als 15 jaar geleden, toen Eeklo het nationale nieuws haalde met de eerste drie windmolen die via coöperatieve aandelen volledig door de omwonenden gefinancierd werden, zouden Eeklonaren ook nu opnieuw de kans krijgen om aandeelhouder te worden van dit net. Ze moeten uiteraard niets, maar kunnen zo wel meegenieten van de winst. Volgens de CORE studie met een te verwachten jaarlijks rendement van 9% en een volledige afschrijftijd van ongeveer 12 jaar (uiteraard mee afhankelijk van de gasprijs).

Enige voorwaarde is wel dat de restwarmte die nu 'gratis' uit de schouw en luchtcondensor in de atmosfeer wordt geblazen, dan 'gratis' naar het warmtenet gaat. Jan De Pauw verklaart "Het hoeft ook IVM niets te kosten. 30% van de warmte wordt door IVM nu omgezet in elektriciteit, dat kan zo blijven, wij kunnen een lage temperatuur warmtenet doen draaien met de overige 70% restwarmte. Er zijn wel enkele aanpassingen nodig van de installaties, en de kosten hiervoor kunnen oplopen tot 2 miljoen euro. IVM mag deze gerust inbrengen in aandelen met dezelfde 9% winstprognose, zo halen ook de andere partnergemeenten van de afvalintercommunale hier winst uit. Als de uiteindelijke ontwikkelaar van een warmtenet deze kosten zelf op zich neemt gaat die 9% gewoon naar hen en blijft het financieel plaatje hetzelfde." De voordelen voor de partnergemeenten zijn niet enkel financieel. Door de dalende afvalfracties, zullen er onvermijdelijk ovens moeten gesloten of omgevormd worden. Een warmtenet die de ganse stad verwarmt is naar Vlaanderen toe niet enkel een bijzonder overtuigende bestaansreden, maar wanneer na verloop van tijd de afvalfractie daalt kan de oven omgebouwd worden tot een biomassacentrale en kan er gestookt worden met snoeihout van de voor het Meetjesland landschappelijk zo typische knotwilgen of stro. Schepen D'Haeseleer is zelfs bereid om de ecologische winst te delen "Heel veel gemeenten hebben de burgemeesterconvenant getekend en bindende beloftes gedaan dat ze serieuze inspanningen zouden doen om hun CO² uitstoot te doen dalen. Als andermans afval kan gebruikt worden om Eeklose huizen te verwarmen dan mogen ook zij delen in de CO² winst. Zo wint elke IVM stad/gemeente. Dit mag geen project zijn van Eeklo alleen. Of van Groen alleen, ik hoop dan ook dat dit project snel ontgroend wordt en ook andere partijen en steden snel de sprong vooruit wagen". Beide sprekers verklaren beschikbaar te zijn om dezelfde uitleg ook voor andere groepen en in andere gemeenten te geven.