Eeklo zal groen, gezond en gezellig zijn

16 November 2013

Eeklo zal groen, gezond en gezellig zijn

Groen trekt nu bijna een jaar aan de Eeklose kar. Merkt u de  eerste Groene tinten al in het beleid? Een echt Wilgenpark, een speelbos bij de ecowijk Sogeta, het herstel van het laankarakter 

van de Leopoldlaan en de Gentse Steenweg, een extra stukje bos aan de Lange Moeiakker, en een uniek woonproject dat de oude industrieterreinen rond het politiegebouw vergroent. Groen maakt Eeklo groener en blauwer.

Groen heeft in de voorbije maanden niet stilgezeten. We willen onze stad groener en blauwer maken door te investeren in bomen, struiken en water. We doen dat omwille van de luchtkwaliteit, de gezelligheid in de stad en om Eeklo voor te bereiden op klimaatsverandering. Ook wij weten dat geld helaas nog niet aan bomen groeit en toch heeft flower power een duidelijke economische meerwaarde. Huizen in groene buurten stijgen in waarde, grachten en wadi's vangen en vervoeren water bij zware regenval en voorkomen overlast en schade. Maar investeren in bomen is vooral investeren in onze gezondheid omdat ze fijn stof opvangen.

Groen beloofde een nieuwe manier van stadsontwikkeling. Mensen willen in de stad wonen. Dichtbij winkels, sport-, cultuur- en zorginstellingen aan de ene kant, maar tegelijk in de buurt van de natuur. 'Verdichten door vergroenen' noemen we dit. Verdichten omdat Eeklo van Vlaanderen meer inwoners moet aantrekken, vergroenen omdat dit leefbaar moet blijven.

We houden onze belofte. Op de gemeenteraad van september was zelfs de oppositie vol lof over het  plan dat van een oude textielfabriek Van Damme aan de Tieltse Steenweg een groene woonwijk maakt.Alleen stemde ze toch tegen. "We willen duidelijkheid over de toekomst van het politiegebouw." Een terechte vraag, alleen in het verkeerde dossier. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zegt namelijk enkelwat mogelijk is in dit deel van de stad. Het plan verandert de bestemming van de grond: de vroegere ambachtzone wordt omgezet in woonzone.

Wat misschien nog het meest opvalt is de manier van open communicatie tussen de stad en de buurt. Uiteraard staan we nog maar aan het begin van dit project. Maar Groen wil haar 'model voor openheid' gebruiken als recept voor succes en een garantie voor kwaliteit waar iedereen beter van wordt.

Een recept dat blijkbaar ook gesmaakt wordt door Vlaanderen, want met het plan voor het vergroenen van het Wilgenpark stootte Eeklo al door naar de finale van een stadsvernieuwingswedstrijd van de Vlaamse overheid.

Bob D'Haeseleer

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Jeugd