Eeklo eindelijk in Transitie

26 Oktober 2011

Eeklo eindelijk in Transitie

De vaststelling dat de wereld niet oneindig is, lag aan de basis van Groen! Dat we daarom zuinig moetenomgaan met grondstoffen is voor ons vanzelfsprekend.

Olie heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere

plaats ingenomen in transport, textiel,

geneeskunde en tal van andere sectoren. Dat de

olieproductie de vraag niet kan bijhouden, merken

we in onze portemonnee. De prijs is van 2005 tot de

crisis in 2008 maar liefst verdrievoudigd. Groen! is

blij dat in navolging van Gent, Leuven, Antwerpen en

vijftig andere Vlaamse steden ook het Eeklose

middenveld de beweging naar olieonafhankelijkheid

heeft ingezet. We wensen hen veel succes in het

veerkrachtig maken van de lokale economie, het

ondersteunen van buurtwerking, het inrichten van

stadstuintjes en allerlei andere initiatieven die ons

gebruik van olie terugdringt. Goed voor het klimaat,

goed voor onze portemonnee.

Auteur: Bob D'Haeseleer