Duidelijkheid brengen in bouwchaos

04 Februari 2017

Een plan dat de bouwhoogte van appartementen beperkt, het groen in de binnengebieden beschermt, kwaliteitsvolle architectuur nastreeft en transparante bouwregels die voor iedereen dezelfde zijn. De vraag om iets te doen aan bouwchaos leeft al langer bij veel Eeklonaren. Om die redenen besloot de voltallige gemeenteraad in 2014 om een beeldkwaliteitsplan (BKP) op te maken. De enige opmerking van de oppositie toen was dat het BKP voor het centrum er eigenlijk één moest zijn voor de hele stad. Nu de regels concreet worden staat de oppositie, met steun van meerderheidspartij Open VLD, op de rem. Men vraagt uitstel van de voorlopige goedkeuring. Opmerkelijk, want vanuit die hoek klinkt de kritiek van "volbouwen, appartementisering en verloedering" het luidst. Meer nog, projecten voor betaalbaar wonen in een groene omgeving (Molenbergpark, Wegel,?) werden door deze partijen onderuitgehaald. Zij zouden dus eigenlijk moeten vragen om duidelijke bouwregels. Een RUP Gabarit is net de basis om deze situatie geleidelijk aan op te kuisen. Niets doen is geen optie. Het excuus van dienst was een gebrek aan inspraak waardoor het dossier "niet rijp" zou zijn. In de voorbije 2 jaar werden nu al maar liefst 13 afzonderlijke inspraakmomenten georganiseerd van participatiewandelingen, presentaties op verschillende adviesraden, enz. Enkel op één gemeenteraadscommissie kwam de oppositie opdagen, maar gaven ze geen enkele suggestie. Bovendien volgt er na de voorlopige goedkeuring in de gemeenteraad, sowieso altijd nog een standaard periode van 3 maanden met nog eens minstens 3 inspraak-momenten, én de mogelijkheid van advies van alle adviesraden in een groot openbaar onderzoek. Op dit moment spreekt de Economische Raad dus eigenlijk voor haar beurt. In de geschiedenis van Eeklo is er nog nooit een plan geweest waarbij zo uitdrukkelijk iedereen zijn/haar mening is gevraagd. Meer dan de helft van al deze vergaderingen was niet verplicht en kostten de stad tijd en geld. Maar we vonden dat nodig omdat het ten slotte over de identiteit van onze stad gaat. De vraag om uitstel is dan ook onbegrijpelijk. Zoals iedereen weet bengelt Eeklo nu ergens tussen een stad en een dorp. Bij elke nieuw bouwproject voel je gewoon die spanning. "Verdwijnen van groen, te hoog bouwen, privacy, schaduw, mobiliteit?". Altijd komen dezelfde opmerkingen van omwonenden terug. Alleen wettelijk kunnen we hier niet altijd iets aan doen. En daarom is dit plan absoluut nodig als we Eeklo de uitstraling van een stad willen geven maar mét behoud van de gezelligheid van een dorp. Met bouwregels die openlijk gekend, voldoende flexibel én voor iedereen dezelfde zijn. Wie kan daar nu tegen zijn? Door de N-VA wordt constant kritiek gegeven op verloedering van de stad, en in één adem worden nachtwinkels, frietkoten, uitzendkantoren en pitazaken meegenomen. Maar de stad moet ondernemerschap aan- en niet ontmoedigen, maar ook paal en perk stellen aan schreeuwerige reclameborden die de ganse gevel van het gelijkvloers bedekken, en zeker juridisch in staat zijn bouwblokken die te hoog zijn of niet in hun omgeving passen te weigeren. In het centrum willen we de minimale kwaliteitsnorm vastleggen die we verwachten van toekomstige projectontwikkelaars.

In de voorbije jaren zijn we met verschillende architecten in gesprek gegaan om te testen of onze ideeën en die van de adviesraden haalbaar waren. Zo zijn er al verschillende zaken bijzonder stijlvol gerenoveerd exact volgens de flexibele bouwvoorschriften uit het beeldkwaliteitsplan. Het 'Netwerk Architecten Vlaanderen' is Eeklo komen bezoeken en feliciteerde ons. "Duidelijke regels vereenvoudigen ook ons werk want nu moeten we vaak heen en weer pendelen tussen ons bureau, ambtenaren en politici tot iets voor iedereen aanvaardbaar is", klonk het toen. Hopelijk wil de oppositie niet terug naar de tijd van politiek gemarchandeer uit de jaren stillekes. Als hun bedoeling oprecht is kan een maand extra hopelijk tot meer draagvlak leiden. Maar dan wordt de nodige sérieux verwacht om het dossier beeldkwaliteitsplan en het RUP grondig te lezen en dan regel per regel zeggen waar zij, na 2 jaar inspraak van iedereen, nog problemen zien. Wij zijn benieuwd maar blijven constructief.

Bob D'Haeseleer
Schepen Ruimtelijke Ordening