Wil je in een SNEEUWSTRAAT wonen?

27 November 2015

Wil je in een SNEEUWSTRAAT wonen?

Iedereen kentongetwijfeld

de speelstraten in Eeklo waarbij kinderen even de koning van de straat worden. In de winterperiode bestaat vanaf nu ook de mogelijkheid om een sneeuwstraat aan te vragen. Een sneeuwstraat valt volledig binnen het regelement van de speelstraten en kan aangevraagd worden in de maanden december, januari en februari. Tijdens het schooljaar worden sneeuwstraten toegelaten op weekenddagen en in de schoolvakantie elke dag.

Voorwaarde is dat de straat niet in het gladheidbestrijdingsplan valt en dat 60% van de bewoners akkoord moet zijn met de aanvraag. De politie onderzoekt de aanvraag en geeft advies. Nadien wordt er met de peter en meter gekeken hoe de aanvraag verder kan verlopen.

Na de goedkeuring kunnen kinderen naar hartenlust sneeuwballengevechten houden op straat en grote sneeuwmannen maken.

Meer info over de sneeuwstraten kan verkregen worden op de jeugddienst via [email protected] of tel. 09 218 29 20.