Wie wil wegen moet meer zijn dan voor of tegen

20 Maart 2013

Wie wil wegen moet meer zijn dan voor of tegen

Als activist zamelde kersvers schepen Bob D'Haeseleer enkele jaren geleden geld in voor het actiecomite tegen de ring. Drie jaar later zit hij als schepen ruimtelijke ordening in een college dat volovertuigd pro-ring is. Een moeilijke positie? Bob relativeert: "Het Eekloos mobiliteitsprobleem is zo complex dat niemand gebaat is bij het zwart-wit verhaal van voor of tegen een Ring." Het was in de campagne al even een item of Groen dan toch voorstander is van een Ring rond Eeklo? Naar aanleiding van het artikel vorige week 'Bob D'Haeseleer toch voorstander van de Ring' laat Groen weten dat hun standpunt al jaren genuanceerder is dan ja of nee. Daarom hebben de Groenen zich altijd onthouden in de gemeenteraad. "" alsdus Bob D'Haeseleer. "

Ik zou de voor- en tegenstanders ook liever een duidelijk antwoord willen geven. Maar de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Eeklo is niet in een klein kadertje te vatten, anders was de verkeersknoop al lang ontward.Ja, ik heb mee geld ingezameld voor de eerste klacht bij de Raad van State omdat ook ik vond dat snelle en goedkope deeloplossingen te weinig zijn onderzocht, maar ik heb de klacht niet mee ondertekend."

Voor Groen is de Ring geen wonderoplossing. Een verkeersveilig en autoluw centrum is het belangrijkste. Daarom koppelt Groen drie voorwaarden aan haar steun. 1) Voldoende flankerende maatregelen naar het Leen en bewoners; 2) de Ring mag niet doel op zich zijn maar een middel voor een verkeersluw centrum; 3) is er na 3 jaar nog steeds geen vooruitgang dan wil Groen alvast beginnen met ingrepen in het centrum. "Wat deert het om -terwijl we op een Ring wachten- van De Lijn een snelbus naar Gent of extra weekendtreinen van de NMBS te eisen? Waarom wisselen we fiets- en parkeerstroken in de Molenstraat en Gentse Steenweg alvast niet om? En waarom streven we niet naar een autovrije markt? Plannen die nu al kunnen maar ook met een Ring goed zijn voor onze stad."

Contactgegevens:

Bob D'Haeseleer

[email protected]

0486/44.44.90