'We leven al 23 jaar van onze reserve'

25 September 2009

Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen en voedingswaren heeft opgebruikt als wat de

Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. Of: vandaag heeft de mens alles opgebruikt wat de aarde ons in één jaar tijd kan bieden.

Voor
alle duidelijkheid: het gaat om Overshoot Day voor de hele wereld. De
Overshoot Day voor België ligt veel vroeger: op 1 mei was voor ons
alles al opgebruikt.

1986
Tot 1986
verbruikte de mensheid jaarlijks minder dan wat de aarde terug kon
genereren op één jaar tijd, dus bestond er nog geen Overshoot Day.

De
eerste was op 31 december 1986, vanaf toen kon de Aarde dus niet meer
terug opbrengen wat de mens verbruikte in datzelfde jaar. Sindsdien
valt de dag elk jaar vroeger.

Crisis
Earth
Overshoot Day 1996 was zo bijvoorbeeld nog in november, in 2006 was het
op 9 oktober, 2007 was het 28 september, en in 2008 was het op 23
september. Dit jaar 'winnen' we twee dagen door de wereldwijde
economische recessie.

Vraag en aanbod
"Al
jaren overstijgt onze vraag het aanbod van de natuur, en steeds meer.
De gevolgen daarvan, met name de klimaatverandering, het verlies aan
biodiversiteit, het verdwijnen van bossen, het leegvissen van de
oceanen, zijn duidelijk", legt Mathis Wackernagel, de voorzitter van
GFN, de organisatie die Overshoot Day berekent.

Opwarming klimaat
We
stoten nu veel meer broeikasgassen uit dan de natuur kan verwerken.
Daardoor blijven deze gassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt het
klimaat op aarde verandert. (mvl)