Vragen in de Gemeenteraad: mei 2017

23 Mei 2017

Vragen in de Gemeenteraad: mei 2017

1.  Vraag om de markt parkeervrij te maken deze zomer. Het hart van onze stad is al sedert mensenheugenis gereduceerd tot ordinaire parking: niks sfeer, niks aankleding, niks gezelligheid. De vraag om dit te veranderen leeft al lang maar botste op een njet van horeca en middenstand. Raar maar waar, want ook zij zeggen vragende partij te zijn voor meer sfeer , terrasjes en activiteiten in de stad. De dooddoener dat er daardoor parkeerplaatsen te kort zullen zijn wordt sedert kort makkelijk weerlegd. Met het tijdelijke aanbod van gratis parkeerplaatsen op de vroegere site van het ziekenhuis is dit probleem opgelost. Vanaf de gratis parking, kant Koning Albertstraat, ligt de markt op 300 m.

De bezorgdheid van de Horeca om op een' leeg' plein te kijken delen wij. De stad moet faciliteren dat er regelmatig iets te beleven zal zijn.  Met beperkte aankleding met wat groen en zitplaatsen, kan wellicht ook de Horeca haar voordeel doen. Verder kan de stad faciliteren bij elke vraag om activiteiten op de markt te organiseren: vanuit verenigingen en jeugdbewegingen  of, waarom niet, van de horeca. Ik zag voorbeelden in andere steden van een grote zandbak, een springkasteel, en zelfs van uitleendienst van kinderfietsjes en steps door de horeca.   

Het is een vraag van vele inwoners van deze stad om een aangenamer en  leefbaarder centrum te hebben. Zolang de ring er niet is, kunnen geen grote ingrepen gebeuren. Maar een gezellig marktplein zonder auto's, moet toch haalbaar zijn in de zomermaanden.

 

Vraag:  Wil het stadsbestuur het nodige doen om een gezellig marktplein deze zomer mogelijk te maken?

 

2. Vraag om de inwoners van Balgerhoeke te beschermen tegen verkeersoverlast na tunnelaanleg

De tunnel onder de express-weg zal na de zomer klaar zijn. Aan de ontsluitingsweg die de dorpskern kan ontlasten moet nog begonnen worden. De aanleg van die ontsluitingsweg is hopeloos vertraagd doordat een nieuw tracé moest gezocht worden.

 

Vragen: Kan er al een (voorwaardelijke) timing gezet worden op de realisatie van die ontsluitingsweg?

Welke maatregelen kan en wil de stad nemen om het centrum van Balgerhoeke zo verkeersveilig mogelijk te maken tegen die tijd.

 

3. Vraag naar stand van zaken i.v.m. de aanleg van het fietspad langs de spoorwegbedding naar Balgerhoeke.

In september 2015 heeft deze gemeenteraad unaniem de aanleg van het fietspad naar Balgerhoeke goedgekeurd. Het werd aangekondigd als een belangrijk project dat o.a. aan de scholieren een veilig alternatief zou bieden voor de drukke N9. We zijn bijna 2 jaar verder en we hebben over dit dossier niets meer vernomen.

Graag een stand van zaken en indien mogelijk een timing voor de realisatie.