Meer woonkwaliteit in de visgraatstraten

18 April 2019

Meer woonkwaliteit in de visgraatstraten

Het Eeklose stadsbestuur zet in op het verhogen van de woonkwaliteit in de visgraatstraten*. Daarom zal voortaan de voorkeur gegeven worden aan projecten waarbij bestaande gezinswoningen behouden blijven en niet ingedeeld worden in meerdere wooneenheden.

Het doel van deze maatregel is het verhogen van de woonkwaliteit in het centrum van de stad, in het bijzonder in de smalle straten die uit komen op de N9. Deze straten werden aanvankelijk bebouwd met arbeiderswoningen die voor één gezin geschikt waren. De laatste jaren werden een aantal huizen omgebouwd tot appartementsgebouwen. Deze komen elders in de stad beter tot hun recht.
Het stadsbestuur streeft naar kwalitatieve woningen, leefbaarheid en mobiliteitsdruk op maat van de straat.

Goed inbreiden is hier het codewoord. Het versterken van het stadscentrum door kwalitatief wonen te garanderen en dit aan een betaalbare prijs. De Hartwijk is hier een schoolvoorbeeld van. Inbreiding is ook belangrijk om de bestaande open ruimte te bewaren.

Om haar beleidsdoelstellingen te behalen ontwikkelt het stadsbestuur de komende jaren een woningtypetoets. Met dit instrument wil het stadsbestuur op termijn de aanvragen objectief evalueren. Criteria als de omgeving, de omvang van het perceel en parkeermogelijkheden zullen bepalen of er een meergezinswoning kan toegelaten worden. Een gelijkaardig systeem wordt al gebruikt in Gent en Kortrijk.

(*)De maatregel is geldig in straten met een grote dichtheid en smal wegprofiel: Cocquytstraat, Collegestraat, Patersstraat, Kaaistraat, Zilverstraat, Prinsenhofstraat, Teirlinckstraat, Lijnendraaierstraat, Raamstraat, Garenstraat. Er is ruimte voor flexibiliteit voor grotere en hoekpercelen in deze straten voor zover de draagkracht van de buurt niet overschreden wordt. Het stadsbestuur maakt hiermee de keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.