Verbreding van het Schipdonkkanaal moet definitief van de baan

25 Maart 2019

Verbreding van het Schipdonkkanaal moet definitief van de baan

Voor alle afdelingen van Groen in het Meetjesland moeten de plannen voor de megalomane verbreding van het Schipdonkkanaal voorgoed van de baan. In plaats daarvan moet er een echte toekomstvisie komen voor het Schipdonkkanaal en omgeving, gericht op de ontwikkeling van het landschap, landbouw, natuur, wonen, toerisme en recreatie. Alleen dan kunnen we, na dertig jaar onzekerheid, rechtszekerheid bieden voor de bewoners, landbouw en natuur. Dat zegt de partij naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de plannen van de Vlaamse regering uit de startnota ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’.

Er is simpelweg onvoldoende zoet water om het verbrede kanaal te voeden. In 2017 en 2018 was er al een watertekort in de regio. Bovendien kan de haven van Zeebrugge via het spoor en estuaire vaart via de kust en de Westerschelde beter ontsloten worden. “Het is de hoogste tijd dat bewoners en landbouwers opnieuw zekerheid krijgen”, zegt Bart Caron (Vlaams parlementslid Groen).

De verbreding van het Schipdonkkanaal ligt al lang op tafel. Bedoeling was om de haven van Zeebrugge vanuit Gent beter bereikbaar te maken. In de jaren ’70 werd hiervoor een ruime reservatiezone voorzien: gronden die aangeduid werden om kanaal te verbreden. In de periode 2007-2009 werd een milieu-effectenrapport (MER) voor de verbreding van het kanaal opgemaakt. In december vorig jaar werd dit plan-MER afgekeurd. Er was te veel gevaar voor water en natuur.

Onder impuls van voormalig minister van Omgeving, Natuur en landbouw Joke Schauvliege keurde de Vlaamse regering op 14 december 2018 de startnota “Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen” goed. Van 12 maart tot en met 10 mei 2019 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over deze startnota.

Bob D’Haeseleer (Groen Eeklo): “Bizar genoeg kiest de Vlaamse regering voor een zeer halfslachtige oplossing. Maar een beperkt deel van de reservatiezone voor de verbreding wordt geschrapt. Dit houdt de onzekerheid voor bewoners, de landbouw en de natuur in stand.”

Kristof Vandenberghe (Groen Deinze-Nevele): “Groen is zwaar ontgoocheld in de keuzes van de Vlaamse regering bij deze beslissing. De reservatiestrook wordt deels versmald. Dit leverde een schrapping van ongeveer 115 hectare op. Maar de totale oppervlakte bedraagt meer dan 500 hectare. Tegelijkertijd wil de Vlaamse regering de onderliggende bestemming aanpassen.”

Mieke Schauvliege (Groen Aalter): “Voor Groen is het duidelijk dat enkel een volledige schrapping een logische keuze is. Door de reservatiezone te behouden blijft de Vlaamse regering kiezen voor een toekomstige verbreding van het Schipdonkkanaal. Dit staat haaks op de conclusies van alle uitgevoerde studies, zoals het milieu-effectenrapport. De impact van dit megalomane project zou voor grote problemen van de waterhuishouding zorgen, met onder meer een sterke kans op verdroging en verzilting van de ruimere regio. Zowel voor natuur als landbouw zou dit nefast zijn. Nu treden er in droge periodes zoals in de zomer van 2017 en 2018 al grote problemen op om voldoende water te voorzien.”

Christa Grijp  (Groen Maldegem): “Er zijn bovendien veel logischere alternatieven voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. De estuaire vaart via de kust en de Westerschelde kan verder uitgebouwd worden en het goederenvervoer per spoor moet beter benut en geoptimaliseerd worden.”

Peter Coussaert (Groen Lievegem): “Een volledige schrapping van de reservatiezone is ook cruciaal om de rechtszekerheid voor de vele bewoners en landbouwers in de regio te versterken. Met de huidige halfslachtige beslissingen blijft de onzekerheid voor de bewoners groot. Zolang de reservatiezone niet geschrapt wordt, blijft de regeling ‘afstand van meerwaarde’ van toepassing. De afstand van meerwaarde is bedoeld om de kosten, in het geval van onteigening, voor de overheid te beperken.”

Dirk Stroobandt (Groen Deinze): “Groen is sterk vragende partij voor een echte toekomstvisie voor het Schipdonkkanaal en omgeving. Deze visie gaat uit van een toekomstvisie voor de regio waarbij er ook plaats is voor de versterking van de landschappelijke, toeristische en recreatieve ontwikkeling van het kanaal en haar omgeving. Groen stelt daarom voor om een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de ruime omgeving van het Schipdonkkanaal op te stellen. In dit GRUP schrappen we de volledige reservatiezone en zetten we in op een evenwichtige verschuiving tussen landbouw- en natuurbestemming. Op die manier kan een win-win gerealiseerd worden voor zowel landbouw, natuur als bewoners.”

 Meer info – Mieke Schauvliege – [email protected] - 0479344017