Uit de gemeenteraad maart 2016

27 Maart 2016

Uit de gemeenteraad maart 2016

Eeklo is hot en wil de warmte herbakken 15 jaar na de eerste volledig coöperatieve windmolens pioniert Eeklo opnieuw op energiegebied. Warmtenetten vinden stilaan meer ingang in nieuwe projecten. Uit een studie van Core uit 2011 blijkt dat dit ook in Eeklo praktisch en financieel haalbaar is. Wat is een warmtenet? Je kan dit het best vergelijken met een normale centrale verwarming, maar dan op stadsniveau. Alleen liggen die nieuwe centrale verwarmingsnetten op nog te ontwikkelen projectgrond en is dus volledig privaat. Eeklo is de eerste stad in België die principieel haar ganse grondgebied ter beschikking wil stellen aan een mogelijke ontwikkelaar van een dergelijk warmtenet. De mogelijkheden worden hierdoor aanzienlijk vergroot. Ter vergelijking: het grootste warmtenet in Vlaanderen wordt op dit moment in Antwerpen aangelegd (5km). Volgens de Core studie is er in Eeklo een potentieel voor een net van tussen de 20 en de 25 km. Met een dergelijk warmtenet halen we zo onmiddellijk alle Vlaamse klimaatdoelstellingen waardoor Eeklo zich zonder gêne de energiehoofdstad van Vlaanderen mag noemen. Maar zover zijn we uiteraard nog niet. De gemeenteraad keurde slechts een eerste stap naar de ontwikkeling van een warmtenet goed, namelijk de projectoproep voor een concessie openbare werken, de werkmethode en de selectieleidraad. Hierna volgt de opmaak en goedkeuring van het definitieve technisch bestek en in een derde fase de definitieve toewijzing. Op elk moment kan de stad nog beslissen om de procedure niet verder te zetten. Maar geïnteresseerde ontwikkelaars van warmtenetten kennen nu duidelijk de ambities van de stad en hebben volgens deze werkwijze voldoende garanties om verdere studies te laten uitvoeren die antwoorden moeten bieden op de vele technische en praktische vragen die er nog zijn. Welk traject zal zo een warmtenet volgen? Wie kan aansluiten? Is zo een warmtenet wel bedrijfszeker? Eén vraag waar we wel al op kunnen antwoorden is wie dit betaalt. In de concessie openbare ruimte staat duidelijk dat de warmte all-in moet geleverd worden volgens het niet-meer-dan-anders-principe, waarbij de warmteprijs (met aansluitingen edm) nooit meer mag zijn dan de gasprijs. Ook de stad zal niet tussenkomen in de aanleg van een dergelijk net. Wij scheppen het juridisch kader, behouden inspraak in de ontwikkeling en bepalen de technische randvoorwaarden waaronder zo een project mogelijk gemaakt.

Samen betalen alle Eeklonaren nu al elk jaar 30 miljoen euro voor aardgas dat uit Rusland of het Midden-Oosten komt. Door te kijken naar lokale energiebronnen houden we die 30 miljoen hier. Ook staat er heel duidelijk in de selectievoorwaarden dat we mogelijke projecten ook zullen beoordelen op de mogelijkheid van directe participatie. Net zoals bij de windmolens 15 jaar geleden moeten burgers in staat zijn om coöperatieve aandelen te kopen. De warmte kan geleverd worden via een bijkomende biomassacentrale. Echt vernieuwend is dat we elke particulier met een warmtepomp of zonneboiler die dat zelf wil ook de kans willen geven om warmteproducent te worden door mee warmte op het net te steken en dus ook via deze weg mee kunnen delen in de winst. Het is uiteraard wel logisch dat een toekomstige ontwikkelaar het eerst zal kijken naar de verbrandingsoven van IVM. Zij hebben een jaarlijks warmteverlies dat gelijk is aan 10.000.000m³ aardgas. Maar we mogen ons hier niet blind op staren. We laten daarom de mogelijkheid om de productie te diversifiëren en deconcentreren over het ganse net. Het is ook niet aan de gemeenteraad van Eeklo om te beslissen over de verloren warmte van IVM. Deze mijlpaal naar energieonafhankelijkheid van Eeklo gaat dus enkel over de manier waarop de stad haar grondgebied ter beschikking stelt. Het is dan ook met een bijzondere blijdschap dat ik de goedkeuring van dit punt op 21 maart 2016 vaststel en Eeklo als koploper in Vlaanderen de spreekwoordelijke energielente inluidt. Energiek, eigenzinnig, echt en binnenkort ook energieneutraal.

Bob D'Haeseleer - Schepen Ruimtelijke Ordening