Tussenkomsten van Schepen Bob D'Haeseleer gemeenteraad 1 juni 2015

04 Juni 2015

Tussenkomsten van Schepen Bob D'Haeseleer gemeenteraad 1 juni 2015

Antwoord op vraag Rudi Desmet ivm de Wadi in het Heldenpark Ikvraag

me af in naam van wie de N-VA spreekt. Niet enkel heeft het ecologisch beheer van het park reeds verschillende prijzen gewonnen maar ik heb per mail ook reeds verschillende felicitaties gekregen voor het doordacht oplossen van de wateroverlast die vroeger het gras tweemaal per jaar systematisch kapot maakte. Eén keer tijdens de winter door geleidelijke maar lang aanhoudende regens, en één keer door uitzonderlijk hevige stortbuien tijdens de zomer. Je kan inderdaad kiezen voor een technische en zeer kostelijke oplossing. Maar integraal watergebruik brengt structuur in het park en je ziet dat het park meer gebruikt wordt door verschillende doelgroepen. Jongeren zitten eerder rechts van de wadi in het langer gras en op de boomstammen, terwijl kleinere kinderen liever in het korter gras spelen. De voetballers kunnen terecht op de weide aan de blokhutten en aan de sporthal. Collega Desmet moet ook het mogelijk gevaar niet overdrijven. De wadi is geen meter diep en hij is enkel gevuld na overvloedige waterval. Dat de N-VA nu al voor de tweede gemeenteraad op rij deze vraag stelt verbaasd me. Zij zaten namelijk in de meerderheid toen dit nieuw beheerplan voor het Heldenpark is opgesteld. Groen zat toen in de oppositie (maar keurde dit punt wel samen met hen goed). Wij zouden dus de vorige meerderheid en de N-VA voorganger van Rudi Desmet, Jaak Demuynck moeten feliciteren.

 

Antwoord op Motie van SMS in verband met het Parkplein

In het najaar van vorig jaar heeft het college inderdaad een concept uitgewerkt voor het parkplein. Wij hebben hierop in maart de buurt bijeengeroepen niet voor een gewone informatievergadering, maar voor een inspraakvergadering. Daar is heel duidelijk en verschillende keren meegedeeld dat dit plan nog onderhevig is aan verandering. Omdat basisdemocratie en ideeën van onderuit voor mij heel belangrijk zijn heb ik toen ook gezegd dat ik de 20 opmerkingen, zowel positief als negatief zou meenemen en met het meeste respect zou verwerken in het plan. We hebben die avond ter plekke ook afgesproken om met die herziening nog voor de zomer terug naar de buurt te gaan voor hun goedkeuring. In die zin ben ik enigszins teleurgesteld in de zin dat mijn woord blijkbaar onvoldoende vertrouwen geeft om deze vergadering en het definitief plan af te wachten en beslist heeft om een petitie op te starten. Dit is vanzelfsprekend hun goed recht en het college heeft op 12 mei kennisgenomen van de protestbrief.

Het is het voorstel om het punt uit te stellen tot na de zomer en het gewijzigd plan af te wachten. Dit net omdat ik -uit respect voor alle burgers die de moeite hebben gedaan om naar de buurtvergadering te komen- de wijzigingen eerst aan hen wil voorleggen. Ik beloof dat we de uitvoering niet op een drafje tijdens de zomer zullen uitvoeren waardoor er in de gemeenteraad van september nog voldoende ruimte is voor een debat over het definitief plan.

Dit is blijkbaar voor raadslid Windey onvoldoende. Daarom wil ik gerust al een tipje van de sluier doen en stellen dat de wadi uit de nieuwe versie is genomen.