Tariefwijzigingen LDC Zonneheem

15 Maart 2020

Tariefwijzigingen LDC Zonneheem

In het lokaal dienstencentrum Zonneheem bleven de tarieven voor het restaurant, de cafetaria, activiteiten en vervoer op maat jarenlang ongewijzigd. Tijdens de zitting van 17 juni 2019 besliste de gemeenteraad om de tarieven te actualiseren. Op 5 augustus 2019 gingen er nieuwe tarieven in voor activiteiten, het vervoer op maat, de cafetaria en het restaurant van het LDC Zonneheem. Er werd een evaluatietermijn vooropgesteld van 6 maanden. Voor de evaluatie baseerde het college van burgemeester en schepenen zich op cijfergegevens van 2017, 2018 en 2019, de resultaten van een tevredenheidsmeting in december 2019 en de adviezen van de Seniorenraad en gewezen Centrumraad. De bevindingen werden gebundeld in een rapport op basis waarvan het stadsbestuur enkele wijzigingen wil doorvoeren.

Het college van burgemeester en schepenen boog zich op dinsdag 11 februari over het evaluatierapport en stelt een aantal wijzigingen voor. De wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstkomende gemeenteraad.

 • De tarifering voor activiteiten blijft behouden. Met uitzondering van de prijs voor voordrachten. Hier wordt geen leeftijdsonderscheid meer gemaakt en wordt de prijs vastgelegd op 3 euro.
 • De tarifering voor de cafetaria blijft behouden.
 • De tarifering voor de maaltijden wordt aangepast:
 • Basistarief voor Eeklonaren: 8 euro (leeftijdscategorie 60 jaar wordt afgeschaft)
 • Kansentarief voor Eeklonaren: 6 euro
 • Tarief niet-Eeklonaren: 10 euro
 • Jaarlijks indexeren vanaf 2023
 • De tarifering voor Vervoer op Maat wordt gewijzigd:
  • Er wordt voortaan met 2 formules gewerkt.
   • Vervoer op Maat (rit)
   • Vervoer op Maat + (rit + ondersteuning). Deze ondersteuning biedt meer mogelijkheden naar het ondersteunen van boodschappen, bezoeken aan de dokter, halen van de krant,… Hierbij wordt een extra vergoeding van 2 euro per begonnen half uur aangerekend.
  • De basisprijs voor Vervoer op Maat wijzigt naar 0,40 euro/km maar het jaarlijkse lidgeld valt weg. Voor het Vervoer op Maat wordt er ook een kansentarief ingevoerd (0,30 euro/km).