Subsidies voor ontwikkeling van de Paterskerksite

20 December 2020

Subsidies voor ontwikkeling van de Paterskerksite

De Stad Eeklo heeft grootse plannen met de Paterskerksite in het hart van de stad. Het is de intentie om het klooster om te bouwen tot een modern stadskantoor voor de stedelijke diensten. De tuin naast het klooster wordt een nieuw stadspark en er komt een veilige verbinding voor schoolgaande jeugd. Er is ook ruimte voor nieuwe woningen met een ondergrondse centrumparking. De invulling van de Paterskerk zelf wordt nog volop onderzocht. Voor de realisatie stelt Vlaanderen nu een subsidie van € 2,8 miljoen ter beschikking.

Het stadsbestuur geeft uitvoering aan de aanpak van de Paterskerksite zoals voorzien in haar Beleidsplan en volgens het stadsbudget ingeschreven in de meerjarenplanning voor stadsvernieuwing. Eind maart 2020 gaf het College van de Stad Eeklo aan Veneco de opdracht tot begeleiding van het totaalproject Paterskerksite. Dit groot kernversterkend project, in het centrumgebied van Eeklo, is van fundamenteel belang voor de verdere ontwikkeling van de stad en dit zowel voor haar bewoners, scholieren, middenstand als voor de eigen stadsdiensten. Veneco vertaalde het herbestemmingsonderzoek van de Stad Eeklo in een concreet voorstel voor de site en nam de begeleiding van de omliggende private projecten op zich. Hierdoor zal de ruimte tussen de KBC en de Eglantier in de toekomst een grondige vernieuwing en opwaardering kennen.

Veneco stelde voor om kerk-klooster-kloostertuin niet als afzonderlijke delen te benaderen, maar als één geheel te beschouwen vanuit een globale aanpak. Het stadsbestuur heeft hier gevolg aan gegeven en besloot om het geheel aan te kopen. Daarmee neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid om deze leegstaande site aan te pakken en nieuw leven in te blazen. 

Deze beslissing is een doorbraak voor het project. In uitvoering van haar Beleidsplan om deze site actief aan te pakken, geeft de Stad Eeklo door deze aankoop een belangrijke impuls aan het gebied o.m. door te onderzoeken of het mogelijk is om het stadskantoor er in onder te brengen. Stadhuis en stadskantoor komen dan in elkaars nabijheid te liggen, wat voor de ambtenaren en de burgers grote voordelen biedt.

De Stad zal in samenwerking met Veneco het geheel van de Paterskerksite een publieke bestemming geven: de kerk en het klooster wordt een nieuw leven gegeven. De kloostertuin wordt heringericht en opengesteld als nieuw stadspark.  Er komt zo ook een nieuwe, veilige verbinding voor schoolgaande jeugd naar het College Ten Doorn. Naast de globale aanpak van de site, is er eveneens een aparte projectfase tot herinrichting van de waardevolle gebouwen.

Om dit geheel te financieren, zal de Stad Eeklo eigen middelen aanwenden. En, om nog meer tot een kwalitatief project te komen, diende Veneco in opdracht van de Stad een subsidiedossier in voor het Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen. De Stad diende reeds in 2016 en 2019 een subsidiedossier in voor het project, met een derde poging in 2020 die tot een positief resultaat leidde. Op vrijdag 18 december 2020 besloot de Vlaamse regering op basis van dit subsidiedossier de Stad Eeklo 2,8 miljoen euro toe te kennen tot realisatie van het project Paterskerksite. De jury Stadsvernieuwingsfonds oordeelde dat: “met dit project positioneert de stad Eeklo zich in een netwerk van Vlaamse steden die de kracht vormen van onze regio”.

Deze middelen vormen een mooie impuls om het project op een nog hoger niveau te tillen. De toegewezen middelen worden geïnvesteerd in de inrichting en modernisering van de kerk, het vernieuwen van de steeg naar de kerk, het tijdelijk gebruik van de kerk en de inrichting van het nieuwe stadspark. Naast de aankoop neemt de stad Eeklo de renovatie- en inrichtingskosten van het klooster voor haar eigen rekening.

De voorbereiding van het project gaat nu verder op 4 vlakken: het tijdelijk gebruik en de herbestemming van de kerk, de herbestemming van het klooster, de herinrichting en openstelling van de tuin als nieuw stadspark en het afstemmen van de twee private projecten die naast het stadsproject liggen. Met de toekenning van deze subsidie wordt de kans groot dat deze site het nieuwe, kloppende hart van Eeklo wordt.

Een filmpje met uitleg over het project en met felicitaties van Vlaams viceminister-president Bart Somers kan je bekijken via www.youtube.com/eeklo.

Rechtstreeks link: https://youtu.be/YaJtaG7rTYY

 

###      

 

MEER INFO

Omgevingsambtenaar, Ben Caussyn

0498 91 38 47 – [email protected].

 

Communicatie- en informatiecoördinator, Sofie Verhé

0490 52 07 12 – [email protected]

 

Schepen van omgeving en energie, Bob D’Haeseleer
0498 44 44 90 – [email protected]

 

Burgemeester Luc Vandevelde

0492 25 19 45 – [email protected]