Stad koopt voor 45% aandelen turbine Vrouwestraat

22 November 2020

Stad koopt voor 45% aandelen turbine Vrouwestraat

Stad Eeklo gaat via de intercommunale ZEFIER 45% investeren in en mede-eigenaar zijn van de windturbine van EDF Luminus in de Vrouwestraat. Een investering van in totaal 4 miljoen, waarin de stad dus voor 1,8 miljoen euro participeert. Met een beperkt risico want hiervoor betaalt de stad zelf slechts zo’n 600 euro administratiekosten. Omdat investeren in windenergie heel rendabel is, wordt de 1,8 miljoen aandeelhouderslening gewoon betaald via de helft van de winst. Na 25 jaar zal dit hele bedrag volgestort zijn. Een mooi appeltje voor de dorst dus. De andere helft van de winst, minstens 25.000 euro, zal doorgestort worden naar het klimaatfonds, dat op de vorige gemeenteraad via de winst op het zonnedelen al een jaarlijkse bijdrage van 70.000 euro kreeg. Samen dus nu al goed voor 95.000 euro die bvb kan worden geïnvesteerd in een rollend fonds voor energiezuinige woningrenovaties, bosaankopen of onthardingen om de effecten van klimaatsverandering op te vangen. Komt daar nog eens het omgevingsfonds bij waarbij voor elke turbine jaarlijks 5000 euro zal worden gestort zodat in de directe omgeving investeringen kunnen worden gedaan. Hiermee bewijst onze stad nog maar eens dat de energietransitie geen geld kost, maar geld opbrengt en blijven we voor de rest van Vlaanderen toonaangevend.

Toch zitten we met gemengde gevoelens. Want hoewel dit de beste deal voor een windturbine is van Vlaanderen spreekt ons gemeenteraadsbesluit windenergie van 2014 over rechtstreekse burgerparticipatie, wat veel meer is dan enkel financiële winst. Vooral de maatschappelijke meerwaarde van onze burgers te betrekken en eigenaarschap/beslissingsmacht hebben we niet kunnen binnenhalen. Hiervoor missen wij op dit moment nog het noodzakelijk Vlaams winddecreet dat Europese regels over energiegemeenschappen (zoals Eeklo) in de praktijk afdwingbaar maakt. Iets wat in Nederland bijvoorbeeld wel al lukte. Tot op dat moment blijft het belangrijk om te blijven benadrukken dat dit slechts een afwijking is van ons baanbrekend gemeenteraadsbesluit uit 2014. Onze principes blijven voorop staan, tot de Europese Richtlijn wordt overgenomen.

Dit is de eerste overeenkomst in zijn soort, en we blijven in gesprek met zowel EDF Luminus, ENGIE als ELICIO voor de andere 12 turbines. Tot op heden voldoet enkel Ecopower volledig aan onze visietekst en unaniem goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. We vragen dan ook aan Minister Zuhal Demir om hier snel werk van te maken.

Bob D'Haeseleer