Sprokkels uit de gemeenteraad september 2014

05 Oktober 2014

Sprokkels uit de gemeenteraad september 2014

Cambio weldra van start in Eeklo. Het stadsbestuur is in gesprek met Cambio autodelen om te zien of het haalbaar is Cambio op te starten in Eeklo. In het Eikenblad werd naar mogelijke interesse gepeild. Groen raadslid Lut De Jaeger vroeg of de interesse voldoende groot was om te starten. Dat bleek zo te zijn: voorlopig waren er 40 reacties binnengekomen maar ze moesten nog geanalyseerd worden. Schepen van mobiliteit De Waele zag de opstart wel zitten maar kon nog geen definitieve start noch locatie voorstellen. Groen was tevreden dat er voldoende belangstelling is voor dergelijk initiatief van autodelen dat in grotere steden zeer succesvol blijkt. Zonder zelf over een auto te beschikken heeft men toch het comfort van er een te kunnen gebruiken, indien nodig. En meerdere mensen die één auto delen, betekent minder ruimtebeslag door auto's in de stad. Voor al wie minder dan 8000 km. per jaar aflegt zou het ook een mooie besparing opleveren. Digitaal aanmelden kan nog via www.eeklo.be/cambio

 

Bijkomende fietsenstalling station: ze komen er toch!

 In april bracht Groen het tekort aan fietsenstalling aan het station op de gemeenteraad. Maar we konden  alleen maar vaststellen dat de bijkomende fietsenstalling, beloofd voor de zomer, er nog niet stond. De fietsers die hun fiets niet in de overvolle rekken bijproppen werden ook nu weer gelabeld. Een vervelende situatie. Schepen van mobiliteit De Waele had de fietsenstalling besteld en die was op de dag van de gemeenteraad geleverd. Maar het probleem lag ook enigszins bij de NMBS waarmee een nieuw huurcontract moet onderhandeld worden over het gebruik van de 'ballonparking'. De oorspronkelijke bestemming autoparkeerplaats is een duur huurcontract dat best wordt omgezet indien dit gedeeltelijk als fietsenstalling wordt gebruikt. Maar de installatie van bijkomende fietsenstalling kan niet lang meer duren.

 

Heraanplant bomen in straten van burgemeesterswijk en witte wijk.

 Bomen hebben een zeer positieve invloed op onze leefomgeving: ze filteren het schadelijke fijn stof uit de lucht, nemen CO² op en geven zuurstof terug, regelen de waterhuishouding, brengen sfeer, dempen geluid, beïnvloeden de temperatuur , en maken de wisseling van seizoenen zichtbaar in de stad. Bomen zijn dus belangrijk in het straatbeeld maar de keuze en de inplanting ervan  is minstens even belangrijk voor het welzijn van de bomen, maar ook voor het latere onderhoud en beperken van snoeikosten.

Dit voorjaar werden reeksen straatbomen geveld omdat hun opstekende wortels schade aanbrachten aan de voetpaden. Het herstel van de voetpaden is ondertussen gebeurd. Daarom vroeg Groen of de heraanplant, met een goed plan van aanpak er ook komt. Schepen van milieu Dirk Van De Velde beloofde dat er het eerstkomende plantseizoen, dus nog voor het einde van dit jaar, opnieuw zou aangeplant worden.

 

 

Lut De Jaeger