Speelkansen voor elk kind

24 Februari 2019

Speelkansen voor elk kind

Toegankelijke speeltuintjes waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. Dat is een van de  doelstellingen van Groen Eeklo. Dus weg met de aparte speeltuinen, waar liefst zo weinig mogelijk confrontatie is met wie ‘anders’ is. Wij gaan liever positief om met verschillen. Inclusiviteit betekent dat kinderen mét en zonder beperking samen kunnen spelen, met respect en zorg voor elkaar.

Dit standpunt kadert in een gegronde speelvisie die de voorbije jaren door het bestuur werd ontwikkeld. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop kinderen de stad ervaren. Een goede balans tussen avontuur en geborgenheid staat hierbij centraal. Niet alleen afzonderlijke speelterreintjes worden bekeken; waar mogelijk voegen we doorheen onze stad elementen toe die het leven en spelen voor kinderen aangenaam maken. In het verleden werd de vraag ook gesteld door huidig raadslid Kelly De Vlaeminck van SMS, een bewijs dat dit standpunt breed gedragen is door het stadsbestuur.

Concreet is er 50.000 euro voorzien om speelterreinen toegankelijk te maken. De organisatie ‘Kinderspel’ doet in maart dit jaar een onderzoek van alle bestaande speelterreinen. Soms zullen kleine aanpassingen volstaan om de drempel voor kinderen met een beperking te verlagen. We denken dan aan het Heldenpark, de Kinderpoort, de Parklaan en de IJzerstraat. In andere gevallen staat er een heraanleg gepland waarbij inclusieve speeltoestellen een rechtmatige plaats krijgen. Dit is het geval voor de speelterreinen in de Schipdonkstraat en de Polydoor Lippenslaan.

Bij de aanleg van nieuwe speelterreinen, zowel door de stad als bij nieuwe verkavelingen, moet in de toekomst rekening gehouden worden met minstens 25% inclusiviteit bij opmaak van de bestekken. Zowel de aankoopdienst van stad Eeklo als de jeugddienst worden steeds bij deze gesprekken betrokken. Samen waken we over het spelende karakter van onze stad!