Schepen wordt uitgenodigd in Rio

25 September 2016

Schepen wordt uitgenodigd in Rio

Vijftien jaar nadat Eeklo het nationale nieuws bereikte door de eerste coöperatieve windmolens op te richten is de stad nog steeds toonaangevend in Vlaanderen op energiegebied. Het bewijs hiervan zijn de vele bezoeken uit binnen- en buitenland van scholen, actiegroepen of opstartende energiecooperatieven. Want het model Eeklo is uniek. Met de grootste concentratie windmolens per inwoner is het treffend dat nergens in Vlaanderen het draagvlak voor windenergie groter is dan in Eeklo. Terwijl projecten elders verzanden in procedureslagen staat de stad van 20.000 inwoners klaar om ... Nieuwe windmolens te zetten naast de bestaande ... (Moet dit nog opzoeken). In een concentratiezone rond de Expressweg. Deze openheid is geen toeval, maar het werk van ambitieuze ambtenaren, pionierende politici in combinatie met lokale expertise. Eeklo's eigenzinnige visie gebaseerd op financiële participatie en open communicatie werd in 2014 door de unanieme gemeenteraad goedgekeurd. Die visietekst werd later de basis voor het Oost-Vlaams windplan. Op de gemeenteraad van Oktober kan daar nog eens de toewijzing van het warmtenet bijkomen. Begin dit jaar werd schepen van duurzaamheid Bob D'Haeseleer nog uitgenodigd op een Europees energiecongres in Brussel georganiseerd door Rescoop, de Europese koepel van energiecooperatieven. Blijkbaar waren ze daar wel onder de indruk van de aanpak van eeklo, want enkele weken geleden kwam de uitnodiging om de Eeklose visie op wind-en warmte te gaan voorstellen in Rio de Janeiro. "Ik ben trots en erg dankbaar om het baanbrekend werk van Eeklo te mogen presenteren in een wereldstad als Rio. Maar het zijn veel teveel pluimen om alleen op mijn jonge politieke hoed te steken. Burgemeester Koen Loete, collega schepen Dirk Van De Velde en een ambitieuze ambtenaar in de persoon van Dirk Waelput bouwden al aan deze weg toen ik zelfs nog moest beginnen studeren." 

Revolusolar wil in Rio een gigantisch project opstarten in de favela's. "Meer nog dan ecologie of klimaat primeert het sociaal aspect." Getuigt initiatiefnemer Pol Dhuyvetter. "We spreken over miljoenen mensen die er gewoon geen geld hebben om hun energiefactuur te betalen. We zijn dan ook erg blij om een vertegenwoordiger van Eeklo te mogen ontvangen en van hun aanpak te leren."