Samenwerking tussen stad en Salons Mimosa omstreden

22 Oktober 2011

Samenwerking tussen stad en Salons Mimosa omstreden

Jan Frans Willems krijgt een viermeter hoog monument in het heraangelegde parkje tussen de academie en Salons Mimosa. Het ontwerp hiervoor wordt betaald door de horecazaak, wat niet door alle raadsleden op enthousiasme wordt onthaald. Marc Van Hulle De milieuraad heeft een lijstje gemaakt van andere pleinen die veel meer een heraanleg nodig hebben dan dit parkje, dat er prima bij ligtDe stad Eeklo en Cultuuroverleg Meetjesland (Comeet) bekostigen samen het monument van Jan Frans Willems, gemaakt door Maene Florin. Dat monument van de Vlaamse voorvechter komt vlakbij het... Jan Frans Willemsplein, nabij de plaats waar nu al een denkteken van Willems en Conscience staat. Het monument kost 40.000euro, waarvan de stad er 25.000 betaalt. Dat vindt Lut De Jaeger (Groen!) veel geld voor een beeld van iemand die op nagenoeg dezelfde plaats eigenlijk al een gedenkteken heeft en die in zijn brieven allesbehalve lovend over Eeklo praatte.

Openluchtrecepties

Om het beeld mooi te integreren, wordt het parkje tussen de academie en de Salons Mimosa heraangelegd en een beetje verruimd in de richting van het Jan Frans Willemsplein. Voor deze heraanleg trekt de stad 185.000euro uit, maar door een publiekprivate samenwerking met de Salons Mimosa zal de horecazaak de ontwerpkosten, geraamd op 25.000euro, voor haar rekening nemen. De Salons Mimosa maken van het parkje gebruik voor hun openluchtrecepties.

Bedenkelijke samenwerking

Lut De Jaeger vindt de samenwerking met de Salons Mimosa heel bedenkelijk: 'Hoe kan een private partner het uitzicht van een openbaar park bepalen? Dat is een gevaarlijk precedent! De milieuraad heeft een lijstje gemaakt van andere pleinen die veel meer een heraanleg nodig hebben dan dit parkje, dat er prima bij ligt. En hebben ook de andere buren van het parkje inspraak in het nieuwe ontwerp?'

'In het ontwerp moet worden rekening gehouden met het behoud van autoverkeer tussen de Pastoor De Neve- en August Van Ackerstraat en het aantal parkeerplaatsen mag niet dalen', onderstreept schepen van Openbare Werken Dirk Van de Velde (CD&V).

Christophe De Waele (Open VLD) zou er ineens het Jan Frans Willemsplein zelf mee aanpakken. En Paul Van Hijfte-Ysebaert (Open VLD) sloeg nagels met koppen toen hij het gratis ter beschikking stellen van openbaar domein voor een horecazaak ruimer opentrok: 'Waarom geven we het openbaar domein ook niet gratis aan de terrassen op de Markt?'

Schepen Dirk Van de Velde en burgemeester Koen Loete (CD&V) vonden dat deze samenwerking een win-winsituatie was, maar beloofden wel ruime inspraak in het ontwerp. De gemeenteraad keurde het project dan ook goed.

Artikel uit Het Nieuwsblad, dd. 25.11.2009 (p.68), auteur: emv