Renovatie Kunstacademie

10 Maart 2020

Renovatie Kunstacademie

De Kunstacademie ondergaat binnenkort grote verbouwingswerken. In 2017 werden er 2 subsidiedossiers ingediend bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs)  om de CO2 uitstoot van de Kunstacademie te reduceren met 40%. AGION staat in voor de verdeling van subsidies in het kader van het Klimaatfonds voor onderwijsgebouwen. De stad Eeklo investeert mee in de renovatiewerken om zo tegemoet te komen aan een aantal structurele noden.

De verbouwingswerken worden gebaseerd op 3 pijlers:

  • Verbetering van de isolatie en energetische prestaties van het gebouw.
  • De veiligheid van het gebouw in regel te stellen met de actuele normen.
  • De optimalisatie van de functionaliteit in gebruik en inrichting van het gebouw.

De geplande renovatiewerken worden opgedeeld in 3 fases. De werken die gesubsidieerd worden, worden eerst uitgevoerd. De verbouwingen zijn gebudgetteerd tot en met 2024, zo worden de investeringen verspreid.  De stad Eeklo voorziet een bedrag van € 2.100 000, waarvan €250.000 gesubsidieerd is. De subsidies zullen aangewend worden voor het gedeeltelijk vervangen van de buitenramen en het renoveren van de stookplaats.

De bouwaanvraag wordt eerstdaags ingediend samen met het aanbestedingsdossier voor de eerste fase. De werken zullen in functie van de interesse en planning vermoedelijk aanvatten in augustus 2020.

Tijdens de eerste fase zullen de volgende zaken aangepakt worden:

  • Vernieuwing ramen van het hoofdgebouw
  • Vernieuwing stookplaats en isoleren vloeren
  • Brandbeveiligingswerken (brandcompartimentering, nieuwe deuren, signalisatie, verwijderen van houten verlaagde plafonds, etc.)

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden en een beperkte hinder hebben op de werking van de Kunstacademie.