PRUP E-HUBt Balgerhoeke

15 Maart 2020

PRUP E-HUBt Balgerhoeke

Stad Eeklo is fier dat er een belangrijk dossier van het beleidsplan opstart. Het is één van de items in het beleidsplan van Eeklo 2020-2025. Door de heropstart van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Balgerhoeke wenst de stad in te zetten om meer jobs, meer bedrijvigheid en onze stad aantrekkelijk maken voor ondernemers en investeerders.  Naast deze ambitie wil de stad ook de omwonenden, bewoners van Balgerhoeke, duidelijk informeren en inspraak geven in hetgeen rondom hun woongebied gebeurt.

De stad Eeklo wil, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en ontwikkelaar Veneco ook streven naar een innovatief en eigentijds ondernemersveld en kiest daarvoor voor duurzame activiteiten die zich situeren in de productie, opslag en omslag van energie.  De bewoners kunnen persoonlijk vragen stellen.

Daarom organiseert stad Eeklo samen met de provincie, die het PRUP zal opstellen, 2 raadplegingsmomenten voor de bewoners van Balgerhoeke.
Deze zullen doorgaan op 24 en 31 maart* in de school Sint Antonius Balgerhoeke.  De bewoners van Balgerhoeke ontvingen op vrijdag 6 maart de folder in de brievenbus. In het najaar van 2020 zal er ook een inspraakmoment volgen. De uiteindelijke beslissing over de invulling van bedrijven in het bedrijventerrein wordt genomen door de stad.

Verdere info vind je hier.

* in het kader van de maatregelen omtrent het Coronavirus zal er andere data vastgelegd worden.
Kijk voor meer informatie op https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/prup-e-hubt-balgerhoeke.html