Provincie zet actief in op windenergie - Groen feliciteert hen met vooruitstrevende aanpak

19 April 2012

Provincie zet actief in op windenergie  - Groen feliciteert hen met vooruitstrevende aanpak

Eind maart stelde het provinciebestuur een afwegingskader voor windmolens in Oost-Vlaanderen voor. Bedoeling is om aan de hand van een aantal criteria te zoeken naar de best geschikte locaties om windmolens te plaatsen in onze provincie. De provincie gaat hiermee voluit voor windenergie. Groen is enthousiast over dit initiatief. Waarom inzetten op windenergie? Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Wind is onuitputtelijk en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. De windenergiesector is internationaal ook een belangrijke economische activiteit geworden. Het is én milieuvriendelijk én goed voor onze economie.

Windenergie in het Meetjesland ? de logica zelve ? maar niet overal.

Het Meetjesland werd door wetenschappers aangeduid als één van de windrijkste regio's in ons land. Groen Meetjesland vindt dat megawindturbines in eerste instantie op de onbewoonde megabedrijventerreinen in de Gentse Kanaalzone thuishoren. Daarna vinden we het logisch om ook in het Meetjesland op windenergie in te zetten. Het is een aangename groene gedachte te weten dat de stroom van de Meetjeslander, ter plaatse door de wind boven zijn/haar hoofd wordt opgewekt en dat die Meetjeslander daar zelf een stukje mee kan aan verdienen. Om te vermijden dat de lusten van deze vorm van energieopwekking grotendeels naar kapitaalkrachtige aandeelhouders gaan en de lasten naar de lokale bevolking, vindt Groen dat de inplanting van de windturbines aan een aantal criteria moet voldoen. Zo mogen windturbines geen slagschaduw of lawaai veroorzaken bij omwonenden en moet het negatief effect voor dieren zo minimaal mogelijk zijn. De landschappelijke impact van megaturbines is onvermijdelijk maar die is, volgens Groen, bij een goede inplanting in verhouding veel minder schadelijk dan de sluipende, veel grotere gevaren van kern- of klassieke thermische centrales. Ook hier geldt: we zullen aanvaardbare lasten moeten dragen, willen we genieten van de lusten.

Groen is het eens met de visie van de provincie dat het wenselijk is windmolens te clusteren. Groen is geen voorstander van een verspreiding van windmolens over het volledige Meetjesland. Door clustering wordt de negatieve impact op het landschap sterk beperkt. Groen ondersteunt ten volle de keuze om geen windmolens te realiseren in onder meer het krekengebied en de bossen van het Drongengoed.