Evaluatie project schooluitval

26 Februari 2020

Evaluatie project schooluitval

Van september 2017 tot december 2019 werkte het OCMW intensief aan het project schooluitval. Een voltijdse werkkracht nam de taak op zich om jongeren met een moeilijk schoolparcours te begeleiden. De persoonlijke aanpak van de problematieken en het welbevinden van de jongeren stond hierbij steeds centraal.

Gedurende het project schooluitval werden 115 jongeren aangemeld, waarvan uiteindelijk 101 resulteerden in een begeleiding. De begeleiding kon heel divers zijn: van eenmalig contact tot heel intensief (bijna dagelijks) contact. Er werden hoofdzakelijk jongens bereikt en jongeren in de leeftijdscategorie 16-17 jaar. De meeste jongeren hadden de schoolbanken nog niet verlaten. Tijdens de begeleiding werd op verschillende levensdomeinen gewerkt: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd, sociale zekerheid, mobiliteit, wonen, huiselijke relaties, middelengebruik en justitie. Deze integrale werkwijze bleek sterk aan te slaan.

Aan de hand van dit project werden enkele interessante vaststellingen gedaan. Ten eerste is er in onze regio een gebrek aan laagdrempelige hulpverlening voor jonge druggebruikers. Samen met de politie en het centrum voor geestelijke gezondheidszorg bekijken we wat verder mogelijk is. Ook is er een te klein aanbod aan psychische ondersteuning. De wachtlijsten in begeleidingscentra zijn immens. Men besteedt daarnaast onvoldoende aandacht aan de overgang naar volwassenheid. Veel instanties die met jongeren werken stoppen aan de leeftijd van 18 jaar. Andere instanties zijn enkel voor volwassenen (+18j). Hierdoor ontbreekt het soms aan continuïteit in de hulpverlening. We geven alvast het signaal mee aan onze collega’s op de hogere niveaus en werken in Eeklo acties uit rond psychisch welzijn onder naam ‘Warme Stad’.

OCMW Eeklo tekende ondertussen in op een nieuw project rond kwetsbare jongeren, genaamd LINK. Er wordt op dezelfde aanklampende en integrale wijze gewerkt, maar de focus ligt op jongeren die de schoolbanken effectief verlaten. Het project zal niet langer inzetten op het voorkomen van schooluitval.