Plein eren = Park eren?

27 Oktober 2011

Plein eren = Park eren?

In huidige en toekomstige kavels worden 3 plaatsen per 2 woningen voorzien. Maar in de historisch smalle straten van Eeklo met de vele woningen zonder garage is

parkeren niet vanzelfsprekend. Moeten daarom alle straten en pleinen in de stad door auto's worden ingepalmd? Op het Herbakkersplein wordt sinds jaar en dag geparkeerd door automobilisten die het verbodsbord aan hun laars lappen. De politie treedt niet op. Gratis en straffeloos parkeren kan er al jaren. De vorige burgemeester beloofde?.. deze burgemeester belooft?

oktober 2009