Ontwerper aangesteld voor duurzame verbouwingen van CC De Herbakker

18 Mei 2020

Ontwerper aangesteld voor duurzame verbouwingen van CC De Herbakker

In november 2019 besliste het stadsbestuur om het toenmalige verbouwingsproject van het cultuurcentrum De Herbakker stop te zetten, met het oog op een nieuw dossier waarbij eigen en nieuwe klemtonen worden gelegd.

Op 21 januari 2020 duidde het bestuur prioriteiten aan: Cultuurcentrum De Herbakker zal ingericht worden als een toegankelijke en duurzame infrastructuur.  Het cultuurcentrum zal op een duurzame wijze worden verbouwd om te voldoen aan hedendaagse en toekomstige eisen op het vlak van toegankelijkheid, voedselveiligheid, geluidsnormen en brandveiligheid. Het project moet mee de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant realiseren, nl. het reduceren van de CO2-uitstoot met minstens 40%. Het halen van deze doelstelling zal een leidraad zijn doorheen het volledige verbouwingsproces.

In februari werd een opdracht gepubliceerd, kandidaten konden tot 19 maart 2020 een voorstel indienen.

Op basis van het gunningsverslag en het advies van de beoordelingscommissie heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2020 de ontwerper aangeduid: Corbey Ringoir Architects. Brendan Corbey en Bram Ringoir vormen samen het architectenduo achter dit bureau, dat staat voor een eerlijke architectuur met een krachtige beeldtaal. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van hun hedendaagse aanpak en ontwerpstijl.

Volgens de planning die het college van burgemeester en schepenen vooropgesteld heeft, zullen de werkzaamheden starten in de zomer 2021.

 

bron: Stad Eeklo