Ontharding Eduard Neelemanslaan

26 Februari 2020

Ontharding Eduard Neelemanslaan

De Eduard Neelemanslaan, ligt op het eind van de Raverschootstraat en is één van de straten uit één van de allereerste verkavelingen in Eeklo. Erg typisch voor deze verkavelingen is dat ze ruimtelijk erg rijkelijk ontworpen zijn. Grote voortuinen en brede banen, vaak voldoende voor twee auto's elkaar te laten passeren terwijl langs beide kanten nog eens wagens geparkeerd staan en bijgevolg veel verharding. Bomen waren toen nog optioneel en moesten zelf aangekocht worden door de bewoners. Geen betere plaats om een eerste groot onthardingsproject op het zetten. Ideaal hiervoor is een weinig functioneel rondpunt in het midden van de straat.

Zeker met de beperkte verkeersdrukte volstrekt niet-functioneel. Vandaar dat ook het idee kwam om één kant van het rondpunt te knippen en het rondpunt aansluiting te laten maken met de brede groene berm om één nieuw aaneensluitend plein als ontmoetingsruimte te vormen. Omdat het in de coalitie de afspraak was dat we zeker voor onthardingsprojecten de filosofie "visie volgt draagvlak" gingen volgen, werd de hele straat uitgenodigd op het stadskantoor en iedereen was unaniem enthousiast over het idee, ook omdat de ontharding en de asverschuiving die hieruit volgt ook een vertragend effect zal hebben op doorgaand verkeer. Midden maart gaan de werken van start. Heb je zelf een idee om een pleintje of een ander stukje van onze stad te ontharden? stuur gerust een mailtje met een schetsje naar [email protected]