Mondelinge vraag GR Maart 2017

10 April 2017

Mondelinge vraag GR Maart 2017

I    Naar aanleiding van de  recent uitgevoerde werken aan het eind van de Raverschootstraat stellen wij vast dat de oversteekbaarheid van de Ringlaan  voor fietsers en hun veiligheid behoorlijk problematisch is. Voorheen hadden we een kruispunt. Op de Ringlaan werd de autobestuurder via een bord  'gevaarlijk kruispunt'  gewezen  op verhoogde aandacht voor oa overstekende fietsers. De gewijzigde situatie (rechts-in/rechts-uit) maakt dat er van een kruispunt geen sprake meer is; het bord 'gevaarlijk kruispunt'  werd weggenomen.

Fietsers en voetgangers kunnen de Ringlaan echter blijven oversteken, alleen worden zij nu geconfronteerd met volgende onveilige situatie :

 • op geen enkele manier meer wordt aangeduid dat er overstekende fietsers kunnen zijn ; de voertuigen worden niet aangemaand tot vertragen van hun snelheid noch gewezen op enige verhoogde waakzaamheid ter hoogte van de oversteekplaats
  • Groen vraagt om met AWV te onderzoeken of dwarsmarkeringen 'oversteekplaats voor fietsers' kunnen aangebracht worden
  • Groen vraagt om met AWV te onderzoeken of er een verkeersbord F50 'oversteekplaats voor fietsers' in beide rijrichtingen kan worden geplaatst
  • Groen vraagt om met AWV te bekijken of drukknopgeregelde verkeerslichten kunnen geplaatst worden
  • Groen vraagt waarom de - ooit geopperde - optie van een ondertunneling voor fietsers niet uitgevoerd werd

 

De oversteekbaarheid vd Ringlaan voor fietsers komende vanuit Raverschootstraat richting Adegem (stadhuis van Raverschoot) verloopt via een gemarkeerd te volgen fietspad ; op het einde van dit fietspad zijn  voor de fietsers geen haaientanden aangebracht, zodat zij niet verplicht worden om te stoppen/suggestie om door te fietsen

 • Groen vraagt om met AWV  te onderzoeken of haaientanden kunnen aangebracht worden (op verschillende punten in de onmiddellijke nabijheid liggen wel haaientanden)

De oversteekbaarheid vd Ringlaan voor fietsers komende vanuit Raverschootstraat richting Adegem - situatie middenberm / geplaatste beschermingsbeugels

De afstand tussen de beschermingsbeugels is te groot - ze staan te ver uit elkaar 

Fietsers fietsen tussen de beugels door - rechtdoor richting Adegem ipv te slalommen langs de beugels om via het aangelegde fietspad hun weg te vervolgenfietsers krijgen zo in de eerste plaats de suggestie om rechtdoor te rijden (kortste weg te nemen ipv de veiligste weg)

Zondag stelde ik vast dat van de 10 fietsers die ik zag oversteken (observatie ongeveer 15') , slechts 1 koppel de geijkte weg nam

 • Groen vraagt om met AWV te bekijken om de beschermingsbeugels dichter bij elkaar te plaatsen zodat er niet meer rechtdoor/tussen de beugels kan gefietst worden - wat de veiligheid vd fietsers bij het oversteken moet verhogen

De oversteekbaarheid vd Ringlaan voor fietsers komende vanuit Adegem richting Raverschootstraat - centrum - situatie middenberm / geplaatste beschermingsbeugels

Veel scholieren komen in groep vanuit Adegem en moeten de Ringlaan oversteken - op het aangeduide -uiterst smalle !- fietspad staan haaientanden op het eind , waardoor fietsers verplicht worden te stoppen - de plaats voor een groep wachtende fietsers is daar erg beperkt

Extreem beperkt is de plaats op de middenberm om daar overstekende fietsers halfweg de Ringlaan te laten wachten - maximaal 2 fietsers kunnen daar op de middenberm 'wachten' . De voorziene uitsparing voor fietsers op de middenberm is te beperkt in oppervlakte !!

Hoeveel scholieren zullen geduldig wachten aan het eind van het fietspad om dan per 2 tot aan de middenberm te geraken (immers wachten tot de middenberm terug is vrijgekomen) ? Er zullen daar gevaarlijke verkeersituaties ontstaan doordat fietsers met het achterste deel vd fiets op de rijweg zullen blijven staan (omdat ze de middenberm niet op kunnen)

 • Groen vraagt om de uitgevoerde werken te herdoen en een uitsparing voor fietsers te voorzien die in oppervlakte minstens gelijk is aan de oversteekplaats voor de andere richting (zodat meerdere fietsers naast elkaar kunnen wachten)
 • Mbt fietscomfort vraagt Groen om de aansluiting van het fietspad op de Raverschootstraat via een 'geleidelijk vlak' te laten verlopen - ipv nu eerst in een greppel  te moeten rijden, en dan de verhoging vd rijweg op ---> betonstrookje tussen fietspad en rijweg

De oversteekbaarheid  vd Ringlaan voor fietsers ter hoogte van de Industrielaan - komende vanuit richting Industrielaan

De capaciteit voor wachtende fietsers is daar ook eerder beperkt (max 2 fietsers - die zelfs niet gelijktijdig kunnen oversteken, maar op elkaar moeten wachten,  door de stand vd beschermingsbeugels) , maar minder problematisch gezien het geringer aantal fietsers die van deze oversteekplaats gebruik maakt

Problematisch is echter de zichtbaarheid voor de fietsers die op de middenberm staan te wachten -> het bord met pijl dat op de middenberm staat is dermate groot dat de fietser niet meer kan zien of er voertuigen afkomen ; je moet eigenlijk met je hoofd volledig naar voren hellen over de middenberm om auto's te zien aankomen !

 • Groen vraagt om met AWV te bekijken of daar geen kleiner type bord (dat ook aan de oversteekplaats Raverschoot wordt gebruikt) kan geplaatst worden

 

II Naar aanleiding van de  recent uitgevoerde werken aan het eind van de Raverschootstraat waardoor het autoverkeer de Raverschootstraat niet meer rechtstreeks kan inrijden (door aanbrengen gesloten middenberm), stellen wij volgende zaken vast :

De autobestuurder wordt 'geleid' naar het kruispunt met de Industrielaan om daar links om te keren wil hij alsnog de Raverschootstraat bereiken.

De auto kan op de voorsorteerstrook wachten, om links af te slaan wachten. De draaibreedte vanop de voorsorteerstrook is beperkt en leidt tot onveilige situaties ; mogelijks zullen bepaalde voertuigen er niet in slagen om in één beweging de 'omkeer'beweging (U-bocht) te maken ; verkeer/doorstroom komende vanuit richting Nieuwendorpe zal hierdoor gehinderd worden

 • Groen vraagt om met AWV naar een oplossing te zoeken, tenzij odvv het aanbrengen van een rondpunt ofwel door het verkeer verplicht de Industriealaan te laten oprijden (en dus geen 'omkeer'beweging richting Raverschootstraat meer mogelijk te maken). Aanduiding door plaatsen van verkeersbord C33.
 • Groen vraagt verhoogde controles/toezicht op de Ringlaan richting Industrielaan - er zijn nu al bestuurders die vóór ze de Industrielaan bereiken , alvast over de volle lijn de 'omkeer'beweging maken  richting Raverschootstraat (terug met verstoring van doorstroom vanuit Nieuwendorpe - en dus creëren van onveilige verkeerssituaties)

 

Groen vraagt aan schepen van Mobiliteit , heer Christophe De Waele, om deze vragen schriftelijke aan AWV over te maken, zodat we van hen een schriftelijke antwoord kunnen  ontvangen mbt onze bezorgheden .