Modern mobiel voor een leefbaar Eeklo

29 Augustus 2012

Modern mobiel voor een leefbaar Eeklo

Moderne steden hebben een . Ook in Eeklo kan dit! Ons compact centrum is perfect bereikbaar met de fiets of te voet. Momenteel zigzaggen fietsers onveilig tussen rijdende (vracht-) wagens en openslaande autodeuren. Groen-sp.a wil werken aan voor stappers en trappers. Modern mobiel is ook het aanbod en de reistijd van bus en trein verbeteren: een

autoluw centrummeer comfort en veiligheidsnelbus naar Gent, een goede verbinding met Aalter en extra laatavond- en weekendtreinen zijn een minimum.

 1. Onze visie op het probleem
 2. De Ring
 3. Aanpak centrumstraten
 4. Openbaar vervoer
 5. Onze voorstellen op een rij

 

 

 

In de ochtend- en avondspits rijden 1100 auto's per uur door het centrum. Buiten de spits blijven dit er 700 a 800 per uur. Het blijft de ganse dag druk in Eeklo en de gebrekkige doorstroming versterkt dit. De ligging van de parkeerstrook, dubbelparkeren, tekort aan laad en los zones, slecht afgestelde verkeerslichten, ...

De doortocht door Eeklo, nauwelijks enkele kilometers lang, is een aaneenschakeling van zwarte punten. Veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn een probleem voor de actieve weggebruiker: voetgangers en fietsers. Is het daarom dat de auto ook voor korte afstanden in de stad wordt gebruikt?

Het probleem is dus groter dan het doorgaand verkeer. Groen-sp.a wil een totaalaanpak. Bij de ringaanleg hoort een grondige herinrichting van het centrum. Maar ook andere straten hebben last van te veel en te snel autoverkeer. Eeklo moet dringend haar troeven uitspelen. Een compacte stad (6 km lang en 5 km breed) is ideaal fietsgebied. Alle centrumfuncties vind je in een straal van 1 km rond de markt: winkels, sport, cultuur, station, terrasjes... Je kan die bereiken in amper 5 minuten per fiets, of 15 minuten te voet. Maar fietsers en voetgangers willen veiligheid en comfort.

2. De Ring

De aanleg van een Ring is voor Groen-sp.a geen wonderoplossing. Het is een hefboom om de doortocht radicaal aan te pakken. Het één kan niet zonder het ander. Geen ringaanleg zonder centrumhervorming! Geen ringaanleg zonder milderende maatregelen naar de buurt en het Leen. Omdat de Ring nog nergens budgettair is gepland, is de realisatie nog niet voor morgen. Dus waarom wachten om kleine, goedkope en snelle maatregelen in te voeren die het centrum vlotter en veiliger maken? Bijvoorbeeld kunnen we de vrachtwagens die niet in ons centrum thuishoren door bewegwijzering naar de R4, via de Expressweg, langs de Teut naar onze bedrijven sturen. Een betere afstemming van de verkeerlichten ter verbetering van de doorstroming. Een proefproject voor autodelen en een fietspunt aan de randparkings om het intern verkeer te reduceren. Zeker door fiets- en parkeerstrook om te wisselen bevorder je de veiligheid van elke fietser.

3. Aanpak centrumstraten

Groen-sp.a ziet elke Eeklonaar in de eerste plaats als voetganger of fietser: kinderen of senioren die geen rijbewijs hebben, pendelaars op weg naar bus of station, winkelende mensen die uit hun auto stappen, ... Elke aanleg of herinrichting begint bij hen. Het STOP-principe is de standaard. Eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en tot slot komt de auto aan bod. De gemeenteraad keurde dit goed in het mobiliteitsplan van 2003.

Goed onderhouden voetpaden en veilige fietswegen zetten aan om met zijn allen de verkeersdruk te verminderen. Fietspaden liggen best tussen voetpad en parkeerstrook omwille van de veiligheid. Groen-sp.a Eeklo kiest voor een leefbare stad waar kinderen op straat kunnen spelen, ouderen rustig kunnen kuieren of op een bank zitten. Groen pleit voor straten waar men niet hard kàn rijden. Zodat kinderen via veilige routes naar school of speelplein kunnen. Bijvoorbeeld via 'trage wegen' waar geen auto's komen, zoals het melkerijpad, scoutspad, ... Enkele smalle centrumstraten vormen we om tot fietsstraten waar de auto te gast is en zone 30 de norm. Groen wil woonwijken teruggeven aan haar bewoners.

Overdag langdurig parkeren in het centrum willen we ontmoedigen. Randparkings en een gedifferentieerd tarief zorgen voor minder auto's in het centrum. Dit schept ruimte. Een parkeervrije markt geeft terrasjes ademruimte en maakt plaats voor evenementen.

4. Openbaar vervoer

Ook moet de stad bij de NMBS en de Lijn blijven aandringen op gebruiksvriendelijk openbaar vervoer. Wij zien Eeklo als Meetjeslands knooppunt van waaruit men snel en gemakkelijk naar Gent, Brugge of Aalter springt. Een snelbus naar Gent is een must samen met een regelmatige verbinding naar Aalter. Ook de treinverbinding laat 's avonds en in het weekend te wensen over. Het minimum voor ons is 1 extra laatavondtrein en 2 extra spitstreinen in het weekend. Om 8u vanuit Eeklo en om 17u vanuit Gent, specifiek voor weekendwerkers en dagjestoeristen.

In Eeklo blijft Groen pleiten voor een proefproject waarbij een lusbus station ? centrum ? stadsdiensten - (toekomstig) ziekenhuis en Balgerhoeke verbindt. Ook wil Groen een proefproject voor autodelen opstarten. Auto's van de stadsdiensten die in het weekend, niet gebruikt worden kunnen door een eenvoudig systeem ter beschikking gesteld worden.

 

5. Onze voorstellen voor een moderne mobiliteit op een rij:

 • Heraanleg van straten volgens het STOP principe
 • Uitbreiding netwerk autovrije 'trage wegen'
 • Omwisselen fietspaden en parkeerstroken
 • Fietspunt aan de randparking
 • Autoluw centrum en autovrije markt
 • Verkeersborden die het vrachtvervoer naar de Expressweg sturen
 • Smalle straten omvormen tot fietsstraten
 • Snelbus langs N9 richting Gent
 • Regelmatige verbinding naar Aalter
 • 1 extra laatavondtrein en 2 extra spitstreinen in het weekend
 • Pilootproject lusbus
 • Autodelen mogelijk maken en aanmoedigen
 • De uitvoering van het goedgekeurd mobiliteitsplan