Model voor een Mobiele stad

16 November 2013

Model voor een Mobiele stad

Eeklo verandert naar een stad die kiest voor een betere en veiligere mobiliteit met meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. Na de aanleg van de ring kan de automobilist kiezen voor een vlot rondgaand verkeer via diezelfde ring of voor trager verkeer door het centrum. De grootste veranderingen in het centrum moeten noodgedwongen op die ring wachten. We beginnen daarom met de heraanleg van de Gentse Steenweg en de Leopoldlaan, die voldoende breed zijn om er opnieuwe mooie lanen van te maken. Nu al kun je daar maar op een rijstrook en de restruimte wordt niet of nauwelijks gebruikt. Met veel inspraak van de Eeklonaren zal gezocht worden naar een goede benutting van de vrijgekomen ruimte door het verdwijnen van twee rijstroken en de middenberm. Zo spraken de buurtbewoners op de infovergadering al duidelijk voor een uitbreiding van de zone-50 op de Gentse Steenweg. Een vraag die Groen alleen maar kan steunen. Bij zo'n ingrijpende verandering telt zeker ook de stem van de buurtbewoners en de gebruikers van de weg en van voet-en fietspaden. Want voor Groen telt elke bewoner: kinderen, jongeren en scholieren, en ouderen. Laat ook jouw stem horen en vertel ons waar jij je onveilig voelt en eventueel ook wat jouw oplossing zou zijn.  Lut De Jaeger

Gemeenteraadslid