Model voor een evenwichtige stad

15 December 2013

Model voor een evenwichtige stad

15 procent van alle Eeklose kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Kinderen die dagelijks  geconfronteerd worden met een realiteit van lege brooddozen, een ongezond huis en overal gewezenworden op hun beperkingen. Vaak is er ook maar weinig geld voor een jeugd- , sport- of cultuurabonnement. Ze hebben dus ook minder kansen om vrienden te maken en om talenten te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Wanneer zij zoals elk kind hun grenzen verkennen zonder stabiele structuren thuis of in de vrije tijd, gaan ze vaak een stap verder dan kattenkwaad en botsen ze op de politiestructuur. Eigenlijk is dit al een stap te ver en te vermijden. Daarom werkt De Kring samen met het jeugdhuis om die kwetsbare jongeren te omarmen en te versterken om zo de drempel naar andere verenigingen te verlagen. Begin dit jaar kreeg ons werk al erkenning door de Vlaamse regering die ons extra geld gaf. Nu, een halfjaar later, valt ook ons jeugdwelzijnsoverleg in de prijzen. Voor 'Uit de marge' leveren we baanbrekend werk door de werkers vanuit het veld in een rechtstreeks overleg in contact te brengen met de leidinggevenden en beleidsmensen. Wil je meer weten over wat we zoal doen en hoe? Een leuk filmpje op en Facebook maken je graag wegwijs in het wat, wanneer en waar.www.Eeklo.be

Janick Smessaert

OCMW raadslid