Lost een ring de verwachtingen in?

27 April 2010

Lost een ring de verwachtingen in?

Eeklo is een drukke dichtbebouwde stad waar nog veel wordt bijgebouwd. Voor het stadsbestuur moet er een ring komen om de leefbaarheid te garanderen. Onderzoek toont aan dat de ring afhankelijk

van plaats, tijdstip en dag nauwelijks 25 procent tot 35 procent van het verkeer uit het centrum haalt.

Groen! blijft de plannen
rond de ring kritisch bekijken. We weten wel wat we verliezen, niet wat
we
winnen. De groene long aan de zuidelijke stadsrand wordt doormidden
gesneden,
met als gevolg verkeersdrukte, verstoring, lawaai, verdroging van de
bodem, lucht-
en lichthinder. Het Leen wordt hiermee voor altijd belast. Wat kunnen we
winnen? Minder auto's en trucks in het centrum. Maar veel vrachtwagens
kunnen
ook nu al uit het centrum geweerd worden door een bewegwijzering in de
provincie die hen verplicht aangepaste wegen zoals de R4 en de N49 te
volgen.
Vrachtwagens die nu de winkels bevoorraden zijn er straks ook nog.
Hiervoor kun
je beperkte laden lostijden invoeren. Elke vrachtwagen minder door het
centrum
komt nu al de leefbaarheid, het winkelplezier en de lokale middenstand
ten goede.
Het omwisselen van fietspaden en parkeerplaatsen bevordert de
doorstroming. Wat
moet er gebeuren als de ring er toch komt? Want zelfs met minder verkeer
zal
het centrum niet vanzelf veiliger worden. Daarvoor zijn de volgende
ingrepen
nodig: slechts twee in plaats van vier rijstroken, gratis parkings aan
de rand
van de stad en het parkeren in het centrum afraden. Helaas bestaat de
kans dat
deze mooie ideeën, niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Als
de ring
er komt, moet de stad namelijk zelf de kosten van de herinrichting van
de N9 betalen.
Het is dus goed mogelijk dat met een ring het centrum onveilig blijft,
omdat er
geen geld is voor een grondige herinrichting die de Vlaamse overheid
reeds in 2003
wilde betalen. Groen! wil vooral het doel niet uit het oog verliezen:
een
veilig en aangenaam centrum.

Wilfried Van Durme, Gemeenteraadslid